Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

MỌLINELLI (P. P.). Over denzelven word in de

Vergadering van de Academie der Heelkunde te Parys geleezen eene lofreden door den Hr. Louis. II. 2012

Deszelfs dood. VI. 469.

Leevensbeschryving.

II. 470.

Mollusca. Verscheide nieuwe foorten daar van opt

dekt. VI. 452. Moly. Dit gewas word voor de Helleborus niger ge.

houden. VI. 173. Momordica elaterium. Aanmerking omtrent het ge

bruik van deeze plant. IV. 350. seq. MONBALON. Deszelfs waarneeming over eene ge

schoote wonde met eene beenbreuk. IV. 673. MONCHY (S.) word Professor medicipæ Honorarius te Rotterdam. VII. 213.

houd eene Redenvoering. VII. 672.

word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. X. 229. Monnet word Lid van de Academie te Stokholm.

Vill. 705

Moptschroef. Nutteloosheid van dit werktuig. V. 140. MONRO (A.). An Account of the Inoculation of the Small. pox in Scotland. III. 740.

te Edinburgh overleeden. V. 861.

Korte Leevensbeschryving van dee. zen Geleerden. VI. 450.

de Zoon word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 716.

(Donald). An Account of the military Diseases. I. 666.

(D.). Deszelfs berigt van eenige middel Nagtige zouten, gemaakt met zuuren uit het plant. ryk, en zout van amber. VI. 614.

- Deszelfs Brief aan den Heer MATY, over de goede uitwerkingen van den Quaffie wortel in eenige koortsep. IX. 176.

Verhandeling over de Waterzugt, en derzelver onderscheide soorten. IX. 608.

(A. MONRO DROMMOND) word Profesor In. ftitutionum Medicarum te Edinburg. X. 68. Monsters. Soorten daar van. VII. 735.

MON1. 417

Monter. Deszelfs waarneemingen over de Cham. pignons. I. 403.

over eene ziek te der Moerbeziën-boomen. I. 404.

over het süber Montanum, of berg-kurk. I. 410.

over eede soort van Inkt, die uit de oude Caftanje. boomen loopt.

verhandeling over een groot ge: tal Bergen in Neder Languedoc, die voorheen

gebrand hebben. V. 487 Monti (C.). Deszelfs Beschryving van eene nieuwe foort van Ammannia. VI. 470.

van een Ipfect, welk geloofd word, het hout te doorknagen. VI.

Ś28. MONTIN (L.). Deszelfs berigt van eenen lidt; en andere wormen. iv.

237

Proeven, om met het fap uit het lof der Esschen, de beecen van vergiftige flangen te geneezen. VIII. 17.

Lyst van planten, welke in Hälland in het wild groeijen, en in Zweeden zeldzaam zyn. VIII. 642.

(S.) word Lid van de Academie te Stokholm. VIII. 105. MONTIUS (J.) Deszelfs dood. VI. 468. Mopipellier. Legging, lugt-gesteldheid, en wäteren van deeze Stad. VII. 228.

Societeit aldaar, Berige van dezelve. IX. 516. MORAND. Deszelfs onderzoekingen aangaande het maaksel en gebruik van de glandula Tbymus. IV. 45.

berigt omtrent de radix bryonid:

.

IX. 914.

Opuscules de Chirurgie. IX. 335., word Lid van de Societeit te Brufiel.X.458. te Parys overleeden. X. 400.

(J. F. C.) word Lid van de Hollandsche Maatschappy. VI. 212.

1

Mos

[ocr errors]

MORÂND (J. F. C.) Quæstio an detur Hydrops, in

quo humectantia , diluentiaque hydragogis' præ

mitcenda. VII. 528. MOREAU toc Oud.

Lid van de Academie der Heels kunde te Parys aangesteld. II. 203. MORELAND (W.). Deszelfs berigt van eene geluk

kige operatie op de Borst-waterzugt. IV. 462. MORGAGNI (J. B.). Opuscula Miscellanea. I. 230.

te Padua overleeden. IX. 220. MORRIS (M). Deszelfs waarneemingen en proeven op verschillende Extracten der Cicuta. 11.237.

berigt van de uitwerkingen van het Castoreum en den koorts-bast in den

kinkhoeft. VI. 206. MORTON (C.) is tot gewoon Lid van het Histori.

sche Gezelschap te Göttingen aangesteld. VI. 453.

(J. Graaf van ). Deszelfs berigt van eene vooronderstelde Watervrees. IlI. 270.

te Londen overleeden. IV. 840. Moș. Beschryving van eene zeer kleine foort. VI.

752. MOSCATI. Deszelfs verhandeling over de breuk van

den hals van het opper-armbeen. VIII. 775. Moffelen. Gedagten van KAESTNER omtrent de te.

kenen waar uit men derzelver ouderdom kao

leeren keynep, UJI. 78. a. Mofcbus. Deszelfs put in eene stuipagtige amborstig.

heid, en in den Honds-kramp. I. 83. MOUBLET. Deszelfs proeven, op dieren genomen,

omtrent het afzetten van den dey in het gewrigt

met het heupbeep. IX. 354. MOULT (J.). Befehryving van eene nieuwe manier

om de faleb te bereiden. IX. 281.
MOULTRIE (J.) Qe febre maligna biliofa Americæ.

VII. 88. a.
Mout, tegen de fcheurbuik gepreesen. V. 129.
Muggen. Waarneemingen omtrent zwermen der

zelven. VI. 131. Derzelver getal is zeer groot

in Finmark. VII. 9. Muis. Beschryving en leevenswyze van dit dier, II.

186. Wormen in derzelver lever gevonden. II. 187.

[ocr errors]

VII. 54.

Muis. Beschryving van eene witte muis. II. 68. MULLER is tot Lid van de K. Academie der Wec. tenschappen te Scockholm benoemd. V. osi.

(C..). Deszelfs Beschryving van den Wa. ter - Rall. III. 494.

(F.) word Lid van de Oeconomische Societeit in Petersburg. III. 424.

(F. G.). Berigt van deszelfs reis naar Siberiën. V. 670.

(J.S.) rara de calculo veficæ observatio.

(O. F.). Fauna Insectorum Fridrichsdali. na. I. 482.

Deszelfs Beschryving van eene nieuwe Kampernoelje, welke tot lym gebruikt word. Ill. 91.

vad eene zeer kleine soort van mos. VI. 752.

van een gewas. X. 713. MULLNER (N. J.). Wahrnehmung von einer samt

dem Kipde ausgefallenen Gebährmutter pach. einer neun monatlichen Schwangerschaft. VIII.

812. Mulot. Zie Veld. muis. Mummy. Berigt wegens de beschouwing van eene

te Londen. "II. 228. Waarneeming aangaande

derzelver bekleedzelen. II bid. MUMSSEN (D.) de corde rupto. IV. 5o8. MUNCHHAUSEN (G. A. Vryheer van ) overleeden.

VII. 909. MUNCINI (A.). Deszelfs Beschryving van eene aan

merkelyke Hoofdwonde. X. $32. MUNCKLEY (N.). Deszelfs Historie en gegeezing

van een gevaarlyk ongemak in den Nokdarm. IX. 243. seq. MUNNICKHUISEN (M. J. van) behaald een prys by

de Academie te Brussel. X. 223. MUNNIKS (W.) word Professor Apat. & Chir, te Groningen. VIII. 247.

houd eeneRedenvoering. VIII.247. MURRAY legt het Secretariaat by de K. Acad. der Weetenschappen te Göttingen neder. VII. 214.

MUR

[ocr errors]

E G I S T E R. 16 MURRAY (A.) krygt eene zilvere medaille van de Academie te Stockholm. VI. 215.

Deszelfs Ontleedkundige Waarneemingen van de byzondere plaatsing eeniger groote flagädered by het hart. X. 6.

(J. A.) tot buitengewoon Hoogleeraar in de Geneeskunde te Göttingen benoemd. II. 081.

word gewoon Hoogleeraar der Geneeskunde te Göttingen. V, 651.

word Lid van de K. Academie te Göttingen. VII. 214. VIII. 233.

word Lid van de Societeit te Celle.

[ocr errors]

IX. 474

is

[ocr errors]
[ocr errors]

word Lid van de Societeit in Bern. IX. 916.

word Lid van de K. Academie der Weetenschappen in Stockholm. IV. 204.

, Deszelfs vertaaling van het werk van den Heer ROSEN over de ziekten der Kinderep. III. 301.

Commentatio de Arbuto, Uvå Urfi. IV. 128.

Hiftoria Infitionis variolarum in Suecia. IV. 586.

de vermibus in lepra obviis, & de lumbricorum fetis observaciones. VII. 822.

leest, in de Vergadering van de Societeit te Göttingen, eene Verhandeling over het afvallen van de bladen der boomen. VIII.

439. MURTEN (Felix VAN behaald den prys van de Oe.

conomische Societeić in Bern. II. 405. Mus mofchiferus Canadensis. Natuurlyke

Historie van dit dier. VI. 615. Musaraigne. Zie Spits - muis. Musaraigne d'eau.

ibid. Muscardin. Zie kleine Hafel-muis. Muscatellen - wyn, word rykelyk by Siracusa voort

.gebragt. IX. 368. Muscus. Deszelfs out in de dolheid, en in veele an

dere ziekten. II. 524. 525. & seq. a. Tegen de pokjes. ibid. In het geneezen der zenuw ziek

L

ten.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »