Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Herssenen. Groeijen somtyds uit de wonden,

ed worden zonder nadeel weggespeeden. II. 792. 't welk door veele voorbeelden bevestigd word. ibid. & feq. a. V. 397.

Hoe dezelven in lyken van menschen, lie van hun verstand berooft waren, gevonden zyn. III. 374. Samengroeging van derzelver Nag

.
aderen. III. 378.

Verscheide Ontaarțingen, Verhardingen, Verzweeringen derzelven. VII. 244. ibid. a. 257. 258. 204. 205. 206. 267. 208. 209. 271, 276. gió. VIII. 559. SÔI. IX. 36. 322- 327 343 345. 571.

Derzelver maaksel, uit de voorgaande waarneemingen opgehelderd. IX.316. seq.318.343.

Gezwel, in de linker holligheid derzel. ven gevonden. IX. 585.

Breuk van derzelver vliefen. IX. 781. Herssepvlies. Of het dikke Hersfen vlies in Hoofd.

wonden met eene Been - breuk moet geopend worden. I. 34. Is ongevoelig. I. 280. Het zelve zit neges hier en daar aan het bekkeneel vast. V. 396. Wonden van het zelve, hoe te behande. len. V. 396. Verharde zwelling van het dikke,

X. 389. Twee sinus van het zelve beschrceven.
Hert van de Kaap de Goede Hoop, door den Heer

COLINI beschreeven. IV.050.
HERWIG. Deszelfs waarneeming omtrent een gezwel

in de liesch, gelukkig wechgenomen. VI. 353. HESDIN (DE) krygt een zilvere medaille van de

Societeit té Brussel. VII. 204.
Hessen. Inrigting van de Societeit, ter verbeeterin-

ge van den Landbonw, aldaar opgeregt. III. 422. HỆUERMANN (G.). Vermischte bemerkungen und

Untersuchungen der ausübenden Arzenciwillen

schaft. V. 01. II. Band. VIII. 782. Heupbeen. Onţaarting van deszelfs kom. IX.705:4. Heupjigt. Verhandeling daar over. IX. 49. Derzelver bepaaling en onderscheide soorten. IX. 50.

. Oorzaaken. IX. 52 Voorzegging. IX. 53. Ge. Deezing. IX.54. Nuttigheid der Spaansche vlieg pleisters. IX. 60.

G

Heup

[ocr errors]

X. 537

[ocr errors]
[ocr errors]

Heupjigt. Beschryving van die, welker zitplaats in

de zenuw is. VI. 145. Derzelver oorzaak VI. 147. Tydperken. VI. 149. Geneezing. ib. 150. feq.

Aanmerkingen omtrent deeze ziekte en derzelver geneezing. IV. 329. V. 578. HEVIN. Deszelfs Historisch onderzoek over het

openen van den buik, in gevallen van eenen kron

kel in den darm. VIII. 511. HEWSON (W.) heeft de water- en melk - vaten in een Gans ontdekt. V. oso.

heeft de water. en melk - vaten in een Zee-schildpad, in de Kabeljauw en Rog ontdekt. VI. 220.

Deszelfs voorstel, om de doorbooring van de borft te doen, wanneer 'er lugt in dezelve is, benevens eepige aanmerkingen over het lugt- gezwel, en de wonden yan de long in het algemeen. VI. 309.

Deszelfs Verhandeling over de watervaten in Vogeler. IX. 190.

In de Ampbibia. IX. 292.

In Viflchen. IX. 297. HEYLEN. Verkrygt een Accesit by de Academie te

Brussel. X. 223. HEYNE word Secretaris van de Societeit te Göttin.

gen. VII. 672 Hibiscus Sabdariffa. Aapmerkingen omtrent het gebruik van die gewas. III. 720.

- Esculentus. Gebruik van deszelfs vrugten.

Ill. 721.

VI. 557.

HIDEEN. Deszelfs geneeskundige waarneemingen. Hik. Waarneeming omtrent denzelven, zich op het

einde van eene koorts openbaarende. IV. 535. Hill. Deszelfs voorstel , om eene Koninglyke Aca

demie der Weetenschappen ie Londen op te reg

ten. VII. 669. HJORTBERG (G F.). Deszelfs proeven met de Electriciteit. VIII. 20. 26. X. 9.

---- Deszelfs Beschryving van de Holotbyria pbysalis. X. 728. HJORTBERG (J. F.). Deszelfs Beschryving van de Guaperua. X. 57

[ocr errors]

HIPPOCRATIS Aphorismi annotationibus Variorum ll

lustrati. Bekendmaking van dit werk. I. 548. Uit-
gaavę daar van. II. 614.
Hippopbae rbamnoides. Hoe dezelve gebruikt word.

IX. 670.
HIRSCH ( A. B. R.) paris quinti nervorum encephali

disquisitio Anatomica. IV. 819.
HIRSCHEL. (L. E.). Deszelfs waarneemingen aan-
gaande de nutteloosheid der Cicuta. II. 93.

Gedanken, die heilungsart der hipfallenden sucht betreffend. VII. SII.

Gedanken von der Srarrsucht.

VII. 521.

[ocr errors]

1. 379.

Briefe über verschiedene ge. genstände aus dem Reiche der Arzenýwissenschaft. VII. I. Th. 755. Zweyter Th. VIII. 41. III. Th. X. 842.

Abhandlungen von den Vorbauungs und vorbereitungs- mittelo by dep Poc

ken. X. 790. HIRSCHING heeft de Colchicum en Cicuta opnut be. vonden. II. 77. a. 95.

Deszelfs berigt van eene vrouw, welke men meende dood te zyp. VI. 354. Histoire de l'Académie Royale des Sciences & bel. i les Lettres. Année 1758. V. 227. – 1759. IV. 3.

1760. V. 451. - 1761. V. 724. 1762.

de l'Académie Royale des Sciences & belles Lecres, année 1759. VIII. 868. Année 1700, 1761. IX. 313.

de la Société Royale des Sciences, établie à Montpellier. IX. 510.

de la Mouche commune de nos appartemens. VIII. 859.

Naturelle générale & particuliere, avec la defcription du Cabinet du Roi, Tom. 14. I. 492. Kort denkbeeld van dit werk. I. 493. Inhoud van de voorgaande deelen, I. 494. Tom. 15. II. 172. .

. Tom. 16. III. 3. Tom. 17. VII. 673. Tom. i8. IV. 706. Tom. 19. V. 5o3. Tom. 20. VI. 615. Tom. 21. VII. 383. Tom. 22. VIII. 368. Tom. 23. VIII, 600.

G2

Hitte.

[ocr errors]
[ocr errors]

4

Hitre. Derzelver hoogste graad in Zweeden. II. g.

Jo Arabien waargenomen. II. 53. Ongemeene,

te Romen waargenomen. IX. 197. Hoc (L. P. LE). Deszelfs gedagten en werken

over de inenting der pokjes. Il. 509. HÖGSTRÖM (P.). Deszelfs Aapmerkingen omtrent

den merkwaardigen Winter van 1703 in West

Bothrien. VI. 750.
Hoest. Zonderling geval hier van in een meisje. II.

398. Merkwaardig voorbeeld van eenen zenuw-
aytigen toest. II. 423.

Behandeling deezer ziekte by kinderen. III. 355.

Etteragtige. Veroorzaakt door het opdroogen van eene verzweering aan het been. V. 581.

Stuip-agtige. Waarneemingen omtrent denzelven. Ill. 391.

Geneezing van een verouderden. X. 382. Hofer. Waarneeming over den dood en de ontlee.

ding van eenen Man met een' steen in de blaas.

1. 3.

[ocr errors]

VI. 713

Over de scheuring van den Slokdarm in eenen Man, die glas ac. I. 7.

Beschryving van eene Piant, Zwingera gepoemt. I. 20. Hor (S.). Deszelfs berigt omtrent de voordeelen

vad duone kaarsen boven dikke. VI. 705. Horf behaald den prys by de Academie te Lyons. Hoff (F H. C.) word Lid van het Genootschap

te Villingen. VII. 666. HoFFBERG ( C. F.). Deszelfs proeven met de Marcdragora. IV. 243.

Verhandeling over het put van de osep - gal tegen de vallende

ziekte. VIII, 35. HOFFMAN (Č. L.). Nachricht von einer guten hei

lart der Kinderblattern, und von einem neuen kräftigen middel bey bösartige und zusammenflieffenden pocken. V. 184. Aanmerking over dit Werkje van C. H. SCHUTTE, V. 187. Wederlegging van deeze Aanmerkingen door C. HoffMAN. V. 189.

HOFF

[ocr errors][ocr errors]

VII. 349.

HOFFMANN (J. M.) Diff. de Mercurii fublimati vir tute in affectibus cutaneis. V. 759.

word Lid van het Genootschap te Vlissingen. VII. 215.

Deszelfs manier, om den mercurius sublimatus corrosious veilig en in eene groote quanti

teit te geeven. IX. 423.
HOGENDORP (W. VAN) word Directeur van het

Genootschap te Vlissingen. VII. 908.
HOLWELL (J. 2). An account of the manner of

inoculating for the small.pox in the East Indies. HollsTEN (J.) Deszelfs Aanmerkingen over den

Bever. X. 44.
Holothuria, pbantapus. VIII. 26.

pbysalis. X. 728.
HOME (F.). Inquiry into the Nature, Causes, and

Cure of the croup. III. 328.
Honden. Beschryving en gebruik van die, welke.

in Kamschatka gevonden worden. V. 702.
Honds. dolheid. Voortreffelykheid van den Azyo in

deeze ziekte. I. 546. Middel daar tegen. IV. 49. Behandeling van hen, die door zoo eenen gebee. ten zyn. IX. 408. Honger. Zitplaats van denzelven. III. 139 Dezelve

is zomtyds na tusschenpoozende koorilen ce sterk. Honig Dezelve word tegen de venus - ziekte ge

preesen. V. 361. Doch in het graveel verworpen. Honig-dauw. Historie daar van. I!L 87. Word

door plant- luifen veroorzaakt. III. 88. seg. Aanmerkingen daar omtrent. V. sot, Hopigkasjes zyn goede en zeekere kentekenen van

de geslachten der planten. II. 752. a. Welke deelen der bloemen deezen naam verdienen ibid.. Aanmerkingen omtrent het sap, 's welk daar in word afgescheiden, ibid. II. 749. Hoofd. Ongemeene grootte van het zelve. IX,

188. Hoofd-band. Dit verband word afgekeurd. V. 397.

Hoofd

V. 73

V. 705.

G 3

« VorigeDoorgaan »