Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Herssenen. Groeijen somtyds uit de wonden, er

worden zonder nadeel weggespeeden. II. 792. .
't welk door veele voorbeelden bevestigd word.
ibid. & feq. 4. V. 397.

Hoe dezelven in lyken van menschen,
die van hun verstand berooft waren, gevonden
zyn.

III. 374. Samengroeying van derzelver Nagaderen. III. 378.

Verscheide Ontaartingen, Verhardingen, Verzweeringen derzelven. VII. 244. ibid. a. 257. 258. 204. 205. 206. 207. 268. 209. 271. 276. 316. VIII. 559. sol. IX. 316. 322. 327. 343. 345• 571,

Derzelver maaksel uit de voorgaande waarneemingen opgehelderd. IX.316. feq.318.343.

Gezwel, in de linker holligheid derzel.
ven gevonden. IX. 585.

Breuk van derzelver vliefen. IX. 781.
Herssen vlies. Of het dikke Hersfen.vlies in Hoofd.

wonden met eene Been - breuk moet geopend
worden. I. 34. Is ongevoelig. I. 280. Het zelve
zit neges hier en daar aan het bekkeneel vast. V.
306. Wonden van het zelve, hoe te behande.
len. V. 396. Verharde zwelling van het dikke.

X. 389. Twee sinus van het zelve beschreeven.
Hert van de Kaap de Goede Hoop, door den Heer

COLINI beschreeve, IV. 056.
Herwig. Deszelfs waarneeming omtrent een gezwel

in de liesch, gelukkig wechgenomen. VI. 353
Hesdin (DE) krygt een zilvere medaille van de

Societeic té Bruffel. VII. 204.
Hessen. Inrigting van de Societeit, ter verbeeterin-

ge van den Landbonw, aldaar opgeregt. III. 422.
HEUERMANN (G.). Vermischte bemerkungen und

Untersuchungen der ausübenden Arzenciwillen

schaft. V. 61. II, Band. VIII. 782.
Heupbeen. Ontaarting van deszelfs kom. IX.705: 4.
Heupjigt. Verhandeling daar over. IX. 49. Der-

zelver bepaaliog en onderscheide soorten. IX. 50.
Oorzaaken. IX. 52 Voorzegging. IX. $3. Ğe.
neezing. IX. 54. Nuttigheid der Spaansche vlieg-
pleisters. IX. 60.

Heup

[ocr errors]

X. 537

Heupjigt. Beschryving van die, welker zitplaats in

de zenuw is. VI. 145. Derzelver oorzaak VI. 147. Tydperken. VI. 149. Geneezing. ib. 150. seq.

Aanmerkingen omtrept deeze ziekte en derzelver gedeezing. IV. 329. V. 578. Hevin. Deszelfs Hiftorisch onderzoek over het

openen van den buik, in gevallen van eenen kron

kel in den darm. VIII. 511. HEWSON (W.) heeft de water- en melk - vaten in een Gaps ontdekt. V. 650

గ్యం.

heeft de water. en melk - vaten in een Zee- schildpad, in de Kabeljauw en Rog ontdekt. VI. 220.

Deszelfs voorstel, om de doorbooring van de borst te doen, wanneer 'er lugt in dezelve is, benevens eenige aanmerkingen over het lugt - gezwel, en de wonden yan de long in het algemeen. VI. 309.

Deszelfs Verhandeling over de watervaten in Vogelen. IX. 190.

In de Amphibia. IX. 292.

In Visschen. IX. 297. HeYLEN. Verkrygt een Accessit by de Academie te

Bruffel. X. 223. HEYNE word Secretaris van de Societeit te Göttin.

gen. VII. 672 Hibiscus Sabdariffa. Aanmerkingen omtrent het gebruik van die gewas. II. 720.

- Esculentus. Gebruik van deszelfs vrugten.

III. 721.

Vl. 557

Hideen. Deszelfs geneeskundige waarneemingen. Hik. Waarneeming omtrent denzelven, zich op het

einde van eene koorts openbaarende. IV. 535. HILL. Deszelfs voorstel, om eene Koninglyke Aca

demie der Weetenschappen te Londen op te reg

ten. VII. 669. HJORTBERG (G F.). Deszelfs proeven met de Electriciteit. VIII. 20. 26. X. 9.

Deszelfs Beschryving van de Holotbyria pbysalis. X. 728. HJORTBERG (J. F.). Deszelfs Beschryving van de Guaperua. X. 57

HIÚPOCRATIS Aphorismi annotationibus Variorum lllustrati. Bekendmaking van dit werk. I. 548. Uit

gaave daar van. II. 614. Hippopbae rbamnoides. Hoe dezelve gebruikt word.

IX. 676. HIRSCH (A. B. R.) paris quinti nervorum encephali

disquisitio Anatomica. IV. 819. HÍRSCHEL. (L. E.). Deszelfs waarneemingen aangaande de nutteloosheid der Cicuta. II. 93.

Gedanken, die heilungsart der hipfallenden sucht betreffend. VII. su.

Gedanken von der Srarrsucht. .

VII. 521.

1. 379.

Briefe über verschiedene ge. genstände aus dem Reiche der Arzenywissenschaft. VII. I. Th. 755. Zweyter Th. VIII. 41. III. Th. X. 842.

Abhandlungen von den Vorbauungs und vorbereitungs- mittelo by den Poc.

ken. X. 790. HIRSCHING heeft de Colchicum en Cicuta onnut be. vonden. II. 77. 4. 95.

Deszelfs berigt van eene vrouw, welke men meende dood te zyn. VI. 354. Histoire de l'Académie Royale des Sciences & belles Lettres. Année 1758. V. 227. - 1759. IV. 3. 1760. V. 451. 1761. V. 724. - 1762.

de l'Académie Royale des Sciences & belles Lettres, année 1759. VIII. 868. Année 1700, 1701. IX. 313

de la Société Royale des Sciences, établie à Montpellier. IX. 510.

de la Mouche commune de nos appartemens. VIII. 859.

- Naturelle générale & particuliere, avec la description du Cabinet du Roi, Tom. 14. I. 492. Kort denkbeeld van dit werk. I. 493. Inhoud van de voorgaande deelen. I. 494. Tom. 15. II. 172.

Tom. 16. III. 3. Tom. 17. III. 673. Tom. i8. IV. 706. Tom. 19. V. 503. Tom. 20. VI. 615.

Tom. 21. VII. 383. Tom. 22. VIII. 368. Tom. 23. . VIII, 600.

G 2

Hitte.

[ocr errors][ocr errors]

Hitre. Derzelver hoogste graad in Zweeden. II. g.
Jn Arabien waargenomen. ll. 53. Ongemeene,

te Romen waargenomen. IX. 197.
Hoc (L. P. LE). Deszelfs gedagten en werken

over de inënting der pokjes. Il. 509. HÖGSTRÖM (P.). Deszelfs Aanmerkingen omtrent

den merkwaardigen Winter van 1703 in West

Bothriep. VI. 750.
Hoest. Zonderling geval hier van in een meisje. II.

308. Merkwaardig voorbeeld van eenen zenuw-
agtigen toest. II. 423.

Behandeling deezer ziekte by kinderen. III. 355.

Etteragtige. Veroorzaakt door het opdroogen van eene verzweering aan het been. V. 581.

Scuip-agtige. Waarneemingen omtrent denzelven. III. 391.

Geneezing van een verouderden. X. 382. Hofer. Waarneeming over den dood en de ontlee.

ding van eenen Man met een' steen in de blaas.

[ocr errors]

1. 3.

:

[ocr errors]

VI. 713

Over de scheuring van den Slokdarm in eenen Man, die glas ac. I. 7.

Beschryving van eene Plant, Zwingera ge. noemt. I. 20. Hor (S.). Deszelfs berigt omtrent de voordeelen

van dunne kaarsen boven dikke. VI. 705. Horf behaald den prys by de Academie te Lyons. Hoff (É H.C.) word Lid van het Genootschap

te Villingen. VII. 006. HopfbeRG ( C. F.). Deszelfs proeven met de Maria dragora. IV. 243.

Verhandeling over het put van de ossen - gal tegen de vallende

ziekte. VIII, 35. HOFFMAN (C. L.). Nachricht von einer guten hei

lart der Kinderblattern, und von einem neuen krâftigen middel bey bösartige und zusammenflieffenden pocken. V. 184. Aanmerking over dit Werkje van C. H. SCHUTTE. V. 187. Wederlegging van deeze Aanmerkingen door C. HoffMAN. V. 189.

Hoff

[ocr errors]

VII. 349.

HOFFMANN (J. M.) Diff. de Mercurii fublimati virtute in affectibus cutapeis. V. 759.

word Lid van het Genootschap te Vlissingen. VII. 215.

Deszelfs manier, om den mercurius su-, blimatus corrosivus veilig en in eene groote quanti

teit te geeven. IX. 423. HOĢENDORP (W. van) word Directeur van het

Genootschap te Vlissingen. VII. 908. HOLWELL (J. Z?). An account of the manner of

inoculating for the small-pox in the East Indies. HOLLSTEN (J.) Deszelfs Aanmerkipgen over den

Bever. X. 44.
Holotburia, poantapus. VIII. 20.

pbysalis. X. 728. HOME (F.). Inquiry into the Nature, Causes, and

Cure of the croup. III. 328. Honden. Beschryving en gebruik van die, welke

in Kamchatka gevonden worden. V. 702. Honds - dolheid. Voortreffelykheid van den Azya in

deeze ziekte. I. 546. Middel daar tegen. IV. 49. Behandeling van hen, die door zoo eenen gebee. ten zyn. IX. 408. Honger. Zitplaats van denzelven. III. 139 Dezelve

is zomtyds na tusschenpoozende koorilen te sterk. Honig Dezelve word tegen de venus - ziekte ge

preesen. V. 361. Doch in het graveel verworpen. Honig-dauw. Historie daar van. I!L 87. Word

door plant- luifen veroorzaakt. III. 88. feq. Aanmerkingen daar omtrent. V. fol, Honigkasjes zyn goede en zeekere kentekenen van

de geslachten der planten. II. 752. a. Welke - deelen der bloemen deezen naam verdienen. ibid..

Aanmerkingen omtrent het sap, 's welk daar in

word afgescheiden. ibid. II. 749. Hoofd. Ongemeede grootte van het zelve. IX.

188. Hoofd-band. Dit verband word afgekeurd. V.

397

V. 73

V. 705.

G 3

Hoofd

« VorigeDoorgaan »