Stadswording in de Nederlanden: op zoek naar overzicht

Voorkant
Reinout Rutte, Hildo Engen
Uitgeverij Verloren, 2008 - 208 pagina's

†Dit boek gaat over de wording van steden in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Bijna alle steden die wij tegenwoordig kennen, zijn tussen de elfde en vijftiende eeuw ontstaan. Dankzij het vele werk dat is verzet in bijvoorbeeld de archeologie, de historische geografie, de geschiedwetenschap en de architectuurgeschiedenis is de kennis van het stadswordingsproces de afgelopen decennia flink toegenomen. Door het overwegend specialistische karakter van het recente onderzoek is een overzichtelijke kijk op de Nederlandse stedengeschiedenis echter ver te zoeken. In dit boek wordt voor het eerst een handzaam overzicht gegeven. Een keur aan specialisten uit de verschillende disciplines behandelt op toegankelijke wijze thema's zoals de stad in het landschap, de interpretatie van archeologische vondsten, de morfologie van de stad en de verlening van stadsrechten. Bovendien wil dit boek duidelijk maken wat de diverse disciplines die zich bezighouden met de geschiedenis van de stad aan elkaar kunnen hebben, en zo een stimulans zijn voor verder synthetiserend onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van steden in de Nederlanden.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf bij de tweede druk
7
Graaf en stad in Holland en Zeeland in de twaalfde en vroege dertiende eeuw
47
Geen schraal terrein Stadsrechten en het onderzoek naar stadswording
63
Drie modellen voor de ontwikkeling van het middeleeuwse Maastricht
87
De totstandkoming van de stedelijke vorm
123
Stadslandschappen Een overzicht van de stadswording in Nederland
143
Terug naar Dorestad Op zoek naar vroege stedelijke stelsels
171
Literatuur
187
Personalia
208
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens