Voor vorst en stad: rederijkersliteratuur en vorstenfeest in Vlaanderen en Brabant (1432-1561)

Voorkant
Amsterdam University Press, 2010 - 339 pagina's
Summary: Deze publicatie onderzoekt voor het eerst de interactie tussen dergelijke vorstenfeesten en literatuur binnen een breed geografisch en tijdskader. Speciale aandacht gaat uit naar de kamers van retorica, die zich bezighielden met het schrijven en opvoeren van teksten en nauw betrokken waren bij het organiseren van vorstenfeesten. Hun stempel op deze vieringen blijkt groter en meer divers te zijn geweest dan tot op heden werd aangenomen. "Voor vorst en stad" beweegt zich op het snijvlak van politieke, literatuur- en cultuurgeschiedenis. Het toont aan hoe nauw literatuur en politiek in de vroegmoderne Nederlandse steden met elkaar verweven waren.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
9
Inleiding
11
Deel 1 Vorstenfeest en literatuur
19
I Een prinselijke geboorte te Gent
21
II Het stedelijke vorstenfeest
35
III Eer en genoegen het literaire initiatief
57
IV De triomf van retorica
76
V Als daer toe dienen ende behoorenzullen feesten en teksten
105
VI Diplomatie in verzen De verzamelingLeemans
143
VII Tussen hemel en aarde De sociopolitiekespelen van Cornelis Everaert
183
VIII Lering en propaganda Matthijs deCastelein bezingt Karel V
208
IX Epiloog Het landjuweel van 1561 en deVrede van Le CateauCambrťsis
226
Bijlagen
233
Noten
267
Bibliografie
302
Index
333

Deel 2 De vorst en de stad in beeld
141

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens