Het verbont des levens, van Godt gemaeckt met Abraham ende sijnen zade, ende niet met de andere volckeren, ofte Ontdeckinge ende wederlegginge vande monstreuse opinien die desen aengaende drijft Iacob Batelier, in sijn valsch-genaemde Helder-licht over Romeynen negen ...

Voorkant
by Hieronymum de Vogel, 1648 - 945 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens