Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Quandoquidem vero II. hocce in Lexico omnes cafus, genera, tempora &c. contractarum vocum haud adfervata funt (nimiam enim libri molem fumtusque damnofos omni ftudio vitavit Auctor) æqui bonique confules, Lector benevole & erudite, nonnihil tuifmet cogitationibus & meditationibus relictum effe. Etenim fi forfit verbum illud, in quo mens tủa verfabitur, cum omnibus litteris & fyllabis non illico obviam concurrat, aderit tamen, velut Jeòs àñò unxavn's, alius Cafus vel Genus &c, quæ verum obfcuræ vocis fenfum luculenter declarabunt. Sic in Lexico præfenti non expreffum eft fii, filii, cum tamen haud exulent fi filius, fie, filiæ, fim filium, & fio filio. Ex quibus facile intelligitur (ne quid jam de contextu magnarum difficultatum remedio præftantiffimo dicamus) réfi hoc loco fignificare filii, non autem fieri, licet & ipfum in Tμ redactum antiquitus per fi innutum efle, exploratum fit.

Denique huic operi immortale decus conciliant Alphabeta abfolutiffima & integra fpecimina fcripturæ ex diplomatibus, chartis & Codicibus omnis ævi defumta, non folum accommodatiffima ad veram ætatem cujusvis Codicis cognofcendam, fed & ad rectum judicium de cujuscunque Diplomatis & veterum Documentorum fide ferendum.

Totum opus, ut vides, a capite ad calcem Tabulis aneis conftat, quod tanta veterum & infolitarum figurarum multitudo non typis mobilibus, fed in æs incifis, exfignari potuit. Licet vero hocce inftitutum quam maximos fumtus efflagitaverit, omnia tamen ita provifa funt, ut etiam Privatorum utilitati confuleretur, quos æquiffimum pretium a coëmendo hocce Thefauro non arcebit. Neque eft, cur quis de fumma Chalcographorum diligentia male opinetur, fi quidem folertiffimus Auctor non modo ipfe omnia ærumnabili labore delineavit, fed prima illorum fpecimina omni cura atque ftudio perluftravit, ut adeoque vix ullum árμa irrepere potuerit. Verum enim vero plura jam præfari nihil attinet; vino enim vendibili parum opus effe fufpenfa hedera, ex veteri pariterque veriffimo adagio omnes novimus. Antequam tamen te dimittam, Lector candide, paucis adhuc docendus eras, me minime aufurum fuiffe, æterni Operis veftibulum inani hac præfatione occupare, nifi Vir, dum viveret, fummus mihique amiciffimus, Joannes Godefredus de Meiern, JCtus, Comes Palatinus Cæfareus, Potentiffimique Regis noftri, quem Deus fervet! Confiliarius Juftitiæ intimus, ac Archivi Electoralis Præpofitus (cujus aufpiciis æreque collato hic Thefaurus in publicum prodit) me & diptychis, qui ad manum funt, & crebra allocutione, qua usque ad fupremam Viri horam «) mihi frui licuit, commoviffet, ut binas priores præfatiunculas, quas & ejusdem juffu, præmiflo Fratrum Schmidiorum nomine, confcripfi, retractarem, iisdemque, fi quid in fchedis haberem, fuperadderem. Poft fata T Maxapírs eo minus fas mihi fuit, provinciam a Tanto Viro, etfi me imparem effe fatis callerem, relictam fubterfugere, quod omni encomio major hujus Lexici Auctor, Fautor atque Amicus meus, dum fpiritus hos regit artus, perpetua obfervantia colendus, nollet, ne id, quod beatæ & nunc inter cælites triumphanti animæ promiferam, exfolverem; præcipue cum Ampliffimus Celeberrimusque in hacce Academia Historiarum Professor Joannes David Kælerus, aliis negotiis impeditus, amplioris, quam in fe fufceperat inque libri frontifpicio fpoponderat, præfationis confectionem deprecatus effet, eundemque honorem, quo tali me haud unquam dignatus fum, ex fingulari benevolentia in me tranfcriberet. Vive valèque Lector! hæc fcire tua forte intererat. Scr. Gottingæ prid, kal. Julii. A. MDCCXLVII.

*) Defiit vivere a. d. XXI. Octobr. A. MDCCXLV. circa horam decimam antemeridianam,

eexx

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Art A Amen

dottt: A Amen

[blocks in formation]
[blocks in formation]

A.

ac

ac

ac

albus

alia

aliam

aliqua

alius

ana

-- ant

S. VIII.

S.XII.

at

at

aut

aut

aut

aut

aut

aut

aut

aut

[blocks in formation]

apparent

apparet S.XV. f.

arguitur S.XV. f. â

S.VIII.

S.VIII.

S.IX.

S.XIII.m

1403.

[ocr errors]

J+08.

[ocr errors]

S.XIII.m 33z

S.VIII.

S.XV da

i.

S.XV.m

[ocr errors]
[ocr errors]

983

[ocr errors]

qa

[ocr errors]

वर्ष

1384. ab

aar

Are

Daz

16

aati 1322.

[ocr errors]
[ocr errors]

a

a

a

a

a

a

a

a

a

за

a

a

[blocks in formation]

a

a a

aar

ar

a ar

as

ab

abb

abb

[blocks in formation]

aati

1356. apag aaxaç Anaxaço - S.XV. f.

ram

Ambrofius S.XIV i

abbas

anima

Aaron

1453.

conuenien

tiam S.XV. m. 10 feptima Xvi

TALENTVM S.VIII.

S.XV. m.

1462.

1463.

1464.

S.VIII.

S.XII..

1405.

abbas

J370.

S.XV.m. 15

S.XV. m

S.XIV.m

S.XII.

aliarum

aliarum S.XV.m. 20

J44J.

alias

animati S.XII.f

1441.

S.IX. 25

J144.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

ad

aliquid S.XV.m.

ad

aliud

S.XW.i.
exn

ad

aliud

S.XV.m.

adc adhuc

1389.

add adderet 1314.

additu additamen-
tum S.XIV.

addo additio S.XIV.i.

addr additur S.XV.

adee adesse 1314.

adete adaequatae S.X111./.

adana adhna adhaerentia 1377. adhúda

adhnda adhibenda S.XIV.m.

ADBne

adbx

at

[ocr errors]

વર્ત

[ocr errors]

adc

[ocr errors]
[ocr errors]

addr

adee

abete

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

adhnt adhibent 1347.

adhr adhibetur S.XIV.m.

[ocr errors]

adi ad inuicem S.XV.m.

adite adiective S.XW.m.

adiute adiuuante S.XV.m.

adlaco adulatio S.XV. F.

adm aduerbium S.X111.
admiftrom adminiftra-
tio nem S.XIV.
adn annihilet S.XIII.f.
adn'et annihiletur S.X11.

a do

[blocks in formation]

aduoti aduocati 1441.

adufa aduerfarii S.XIV.ƒ.

adufit aduerfitatis S.XIV.

adufte aduerfitate S.XV.m.

adufo aduerfo

adute aduertere S.XV. m.

am

al

[ocr errors]

ae

aïre

aïve

f

urcclur accclae ecclefiae

ag

AG

Amen

aliae

animae

[ocr errors]

1511.

S.XV.£.

S.XV. i.

1158.

aeclue aecae ecclefiae

990.

$

acclae aeclae ecclefiae

1013.

ctr aecf ecclefiae S.1X

εmpair

agiptul Regiptus S.V111.

am aliquem S.XIV. zncider anejdef Aeneides S.V111. S.VIII.

Gre

a're

aïre

aff

ffem albedo S.XV.m. affede

aff affirmativa S.XV. f. 20 Affem Affectum 1383 affcoe affectione SXV.m. affis affinis

affinis S.XV. f.

ad aliquod S.XVi affiv
adolenti adolefcenti S.XII,

aff

affo

affirmatio S.XIII.ƒ.

adqta adquifita S.XVI. affina affua

affirmatiua S.XV. m. 25

adt adeffet S.X111.i.

aga

agitur

S.XIV.m.

adud aduertendum S.XV.m NG

AVGVSTIN VS S.X 111.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »