Handboek voor ingezetenen der stad Deventer: bevattende eene beknopte verzameling van plaatselijke verordeningen, in zoo ver dezelve voor de inwoners algemeen verpligtend zijn; getrokken uit de stedelijke reglementen, keuren, enz. : met aanteekeningen omtrent andere, daarmede in verband staande wettelijke bepalingen, benevens onderscheidene tarieven, alsmede korte opgaven omtrent het burgerregt en de stads weiden, de godshuizen en de opneming van personen daarin, het stem- en kiesregt en den burgerlijken stand

Voorkant
J. de Lange, 1846 - 147 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens