Pagina-afbeeldingen
PDF

quamvis hoc folum quod requirebas fcribere

deftinaffem, quos libros reliquiffet. Confido tamen, hæc quoque tibi non minus grata, quam ipfos libros futura, quæ te non tantum ad legendos eos, verum etiam ad fimile aliquid elaborandum pofunt aemulationis fiimulis excitare. Vale.

VI. C. PLINIUS SE VERO SU O S.

Ex hæreditate quæ mihi obvenit, emi proxime Corinthium signum : modicum quidem, sed festivum & expressum, quantum ego sapio : qui fortaffis in omni re, in hac certe perquam exiguum fapio. Hoc tamen fignum ego quoque intelligo. Eft enim nudum, nec aut vitia, fi qua funt, celat : aut laudes parum oftentat. Effingit fenem ftantem : offa, mufculi, nervi, venæ, rugæ etiam ut fpirantis apparent: rari & cedentes capilli,. lata frons, contra&ta facies, exile collum : pendent lacerti, papillæ jacent, receffit venter. A tergo quoque eadem ætas, ut à tergo, æs ipfum, quantum verus color indicat, vetus & antiquum. Talia denique omnia, ut poffint artificum oculos tenere, deleétare imperitorum. Quod me, quanquam tyrunculum, folicitavit ad emendum. Emi autem, non ut haberem domi (neque enim Pullum adhuc Corinthium domi habeo) verum ut in patria noftra celebri loco ponerem, ac potiffimum in Jovis templo. Videtur enim dignum templo, dignum Deo donum. . Tu ergo, ut foles omnia quæ à me tibi injunguntur, fufcipe hanc curam. Et jam nunc jube bafim fieri, ex quo voles marmore, quæ nomen meum, honorefque capiat, fi hos quoque putabis addendos. Ego fignum ipfum, ut primum invenero aliquem, qui non gravetur, mittam tibi : vel ipfe, quod mavis, adferam mecum, Deftino enim, fi tamen officii ratio permiferit, excurrere ifto. Gaudes, quod me venturum esse polliceor, sed contrahes frontem, cum adjecero, ad paucos dies : neque enim diutius abeffe me finunt eadem hæc, quæ nondum exire patiuntur. Vale.

VI I. C. PLINIUS CANINIO SUO S.

Mobo nunciatus eft Silius Italicus in Neapolitano fuo inedia vitam finiffe. Caufa mor

tis, valetudo. Erat illi natus infanabilis clavus, cujus taedio ad mortem irrevocabili conftantia decurrit, ufque ad fupremum diem beatus & foelix, nifi quod minorem è liberis duobus amifit, fed majorem melioremque, florentem, atque etiam Confularem, reliquit. Laeferat famam fuam fub Nerone, credebatur fponte accufaffe. Sed in Vitellii amicitia fapienter fe, & comiter gefferat. Ex Proconfulatu Afiae gloriam reportaverat: maculam veteris induftriae laudabili otio abluerat. Fuit inter principes civitatis fine potentia, fine invidia. Salutabatur, colebatur, multumque in lectulo jacens, cubiculo semper non ex fortuna frequenti. Doétissimis sermonibus dies transigebat, cum à scribendo vacaret. Scribebat carmina majore cura quam ingenio, nonnunquam judicia hominum recitationibus experiebatur. Noviffime ita fuadentibus annis ab urbe feceffit, feque in Campania tenuit, ac ne adventu quidem novi principis inde commotus eft. Magna Caefaris laus, fub quo hoc liberum fuit: magna illius qui hac libertate aufus eft uti. Erat q)iX6waA©• ufque ad emacitatis reprehenfionem. Plures iifdem in locis villas poffidebat, adamatifque novis, priores negligebat: multum ubique librorum, multum ftatuarum, multum imaginum, quas non habebat modo, verum etiam venerabatur : Virgilii ante omnes, (cujus natalem religiofius, quam fuum celebrabat:) Neapoli maxime, ubi monumentum ejus adire, ut templum, folebat. In hac tranquillitate annum quintum & feptuagefimum exceffit, delicato magis corpore quam infirmo. Utque novissimus à Nerone factus eft Conful, ita poftremus ex omnibus, quos Nero Confules fecerat, deceffit.- Illud etiam notabile, ultimus ex Neronianis Confularibus obiit, quo Confule Nero periit. Quod me recordantem fragilitatis humanae miferatio fubit. Quid enim tam circumcifum, tam breve, quam hominis vita longiffima ? Annon videtur tibi Nero modo fuiffe, cum interim ex iis qui fub illo gefferant Confulatum, nemo jam fupereft ? quanquam quid hoc miror ? nuper Lucius Pifo, pater Pifonis illius, qui à Valerio Fefto per fummum facinus in Africa occifus eft, dicere folebat, Neminem fe videre in Senatu, quem c o s. ipfe fententiam rogaviffet. Tam anguftis terminis tantæ multitudinis vivacitas ipfa concluditur, ut mihi non venia folum dignae, verum etiam laude, videantur illæ regiæ lacrymæ. Nam ferunt Xerxem, cum immenfum exercitum oculis obiiffet, illacrymaffe, quod tot millibus tam brevis immineret occafus. Sed tanto magis hoc, quicquid eft temporis futilis & caduci, fi non datur fa&tis, (nam horum materia in aliena manu) nos certe ftudiis proferamus: & quatenus nobis denegatur diu vivere, relinquamus aliquid, quo nos vixiffe teftemur. Scio te ftimulis non egere. Me tamen tui charitas evocat, ut currentem quoque inftigem, ficut tu foles me. 'Aya% ö' ἐρις, cum invicem fe mutuis exhortationibus amici ad amorem immortalitatis exacuunt. Vale.

VI I I. c. PLINIUs TRANQUILLO sUo s.

FAcis pro cætera reverentia, quam mihi præftas, quod tam folicite petis, ut tribunatum, quem à Neratio Marcello, clariffimo viro, impetravi tibi, in Cæfennium Sylvanum propin- ' quum tuum transferam. Mihi autem, ficut jucundissimum, ipsum te Tribunum, ita non

« VorigeDoorgaan »