Pagina-afbeeldingen
PDF

xxxv 1 1. c. PLINIUS PAULiNo sUo s.

Nec tuae naturæ eft tranflatitia hæc, & quafi publica officia à familiaribus amicis contra ipforum commodum exigere: & ego te constantius amo, quam ut verear, ne aliter ac velim accipias, nisi te Calendis statim Consulem videro: praefertim cum me neceffitas locandorum praediorum plures annos ordinatura detineat, in qua mihi nova confilia fumenda funt. Nam priore luftro, quanquam poft magnas. remiffiones, reliqua creverunt. Inde plerifque nulla jam cura minuendi æris alieni, quod defperant poffe perfolvi. Rapiunt etiam, confumuntque quod natum eft, ut qui jam putent fe non fibi placere. Occurrendum ergo augefcentibus vitiis, & medendum est: & medendi una ratio, si non nummo, fed partibus locem, ac deinde ex meis aliquos exactores operi, cuftodes fructibus ponam : & alioqui nullum juftius genus redditus, quam quod terra, coelum, annus refert. Ad hoc, magnam fidem, acres oculos, numerofas manus pofcit : experiendum tamen, & quafi in veteri morbo quælibet mutationis auxilia ten

D d

tanda funt. .Vides quam non delicata me caufa obire primum Confulatus tui diem non finat: quem tamen hîc quoque ut praefens, votis, gaudio, gratulatione celebrabo. Vale.

XXXVIII. C. PLINI US SATURNINO SUO S.

Eco vero Rufum noftrum laudo: non quia tu, ut ita facerem, petifti, fed quia ille eft digniffimus. Legi enim librum , omnibus numeris abfolutum, cui multum apud me gratiæ amor ipfius adjecit. Judicavi tamen : neque enim foli judicant, qui maligne legunt. Vale.

XXXIX. C. PLINIUS MUSTIO SUO S.

Arvsricum monitu reficienda eft mihi ædes Cereris in prædiis in melius & in majus. Vetus fane & angufta, cum fit alioqui ftato die frequentiffima. Nam Idibus Septembribus magnus è regione tota coit populus, multæ res aguntur, multa vota fufcipiuntur, multa redduntur: fed nullum in proximo fuffugium, aut imbris aut folis. Videor ergo munifice fimul, religiofeque fa&urus, fi aedi quam pulcherri

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

mam extruxero, addidero porticus: illam ad ufum Deae, has ad hominum. Velim ergo emas quatuor marmoreas columnas, cujus tibi videbitur generis: emas marmora, quibus folum, quibus parietes excolantur. Erit etiam vel faciendum, vel emendum ipfius Deae fignum, quia antiquum illud è ligno quibufdam fui partibus vetuftate truncatum eft. Quantum ad porticus nihil interim occurrit, quod videatur iftinc effe repetendum : nifi tamen, ut formam fecundum rationem loci fcribas: neque enim pofunt circumdari templo. Nam folum templi hinc flumine & abruptiffimis ripis, hinc via cingitur. Eft ultra viam latiffimum pratum, in quo fatis apte contra templum ipfum porticus explicabuntur, nifi quid tu melius inveneris, qui foles locorum difficultates arte fuperare. Vale,

XL. C. PLINIUS FUSCO SUO S.

Scrı Bis pergratas tibi fuiffe literas meas, quibus cognovifti, quemadmodum in Thufcis

otium æftatis exegerim: requiris, quid ex hoc:

in Laurentino hyeme permutem. Nihil, nifi quod meridianus fomnus eximitur, multumque

de no&te vel ante, vel poft diem fumitur : & fi agendi neceffitas inftat, quæ frequens hyeme : non jam comoedo, vel lyriftae poft coenam locus: fed illa quæ, diétavi, identidem retra&antur, ae fimul memoriæ frequenti emendatione proficitur. Habes aeftate, hyeme confuetudinem: addas huc, licet ver & autumnum, quæ inter hyemem aeftatemque media, ut nihil de die perdunt, ita . de no&te parvulum acquirunt. Vale. . *.

[ocr errors][ocr errors]

IN QUo epistolae PLINII AD TRAJANUM IMPERATORE M ; ET TRAJANI AD PLINIUM.

1. c. PLINIUS TR. IMP. s.

Tua quidem pietas, Imperator fan&iffime,

optaverat, ut quam tardiffime fuccederes patri : .

fed dii immortales feftinaverunt, virtutes tuas ad gubernacula Reipublicæ, quam fufceperas, admovere. Precor ergo, ut tibi, & per te generí humano propera omnia, id et, digna feculo tuo contingant. Fortem te, & hilarem Imp. optime, & privatim & publice opto.

1 1. c. PLINIUS TR. IM P. s.

ExprIMERE, Domine, verbis non poffum, quantum mihi gaudium attuleris, quod me dignum putafti jure trium liberorum : quamvis enim Julii Serviani, optimi, tuique amantiffimi,

« VorigeDoorgaan »