Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

& duos pedes latos) impofita onera fuftinere non posse, quia fine cemento medio parti, nec teftaceo opere præcinéti. Claudiopolitani quoque in depreffo loco, imminente etiam monte, ingens balineum defodiunt, magis quam aedificant, & quidem ex ea pecunia, quam buleutae addunt beneficio tuo, aut jam obtulerunt ob introitum, aut nobis exigentibus conferent. Ergo cum timeam, ne illic publica pecunia: hic, quod eft omni pecunia pretiofius, munus tuum male collocetur : cogor petere à te, non folum ob theatrum, verum etiam ob haec balinea, mittas architeétum difpeéturum : utrum fit utilius, poft fumptum qui faétus eft, quoquo modo confummare opera ut inchoata funt: an, quæ videntur emendanda, corrigere : quæ transferenda, transferre, ne dum fervare volumus quod impenfum eft, male impendamus quod addendum eft.

[ocr errors]

choatum apud Nicenfes eft, in re præfenti optime deliberabis, & conftitues: mihi fufficiet, indicari cui fententiae accefferis. Tunc autem à privatis exigi opera tibi curæ fit, cum theatrum, propter quod illa promiffa funt, faétum erit. Gymnafiis indulgent Graeculi, ideo forfitam Nicenfes majore animo conftruétionem ejus aggreffi funt. Sed oportet illos eo contentos effe, quod poffit illis fufficere. Quid Claudiopolitanis circa balineum, quod parum, ut fcribis, idoneo loco inchoaverunt, fuadendum fit, tu conftitues. Architeéti tibi deeffe non poffunt. Nulla provincia eft, quæ non peritos & ingeniofos homines habeat, modo ne exiftimes, brevius effe ab urbe mitti, cum ex Graecia etiam ad nos venire foliti fint.

[ocr errors]

Inruenri mihi & fortunæ tuæ, & animi magnitudinem, convenientiffimum videtur, demonftrare opera non minus æternitate tua, quam gloria digna, quantumque pulchritudinis, tantum utilitatis habitura. Eft in Nicomedenfium finibus ampliffimus lacus, per hunc marmora, fru&tus, ligna, materiae, & fumptu modico & labore ufque ad viam navibus, inde

magno labore, majore impendio vehiculis ad mare devehuntur. Sed hoc opus multas manus pofcit. At hae porro non defunt: nam & in agris magna copia eft hominum, & maxima in civitate, certaque fpes, omnes libentiffime

aggreffuros opus omnibus fruétuofum. Super

eft ut tu libratorem, vel architeétum, fi tibi videbitur, mittas, qui diligenter exploret, sit ne lacus altior mari, quem artifices regionis hujus quadraginta cubitis altiorem effe contendunt. Ego per eadem loca invenio foffam à rege percuffam, fed incertum, utrum ad colligendum humorem circumjacentium agrorum, an ad committendum flumini lacum. Eft enim imperfeéta. Hoc quoque dubium, intercepto rege mortalitate, an defperato operis effe&tu, fed hoc ipfo (feres enim me ambitiofum) pro tua gloria incitor & accendor, ut cupiam peragi à te, quæ tantum coeperant reges.

LI. TRA JANUS PLINIO S. Pores r nos folicitare lacus ifte, ut commit

tere illum mari velimus : fed plane excogitandum eft diligenter, ne fi immiffus in mare fu

[ocr errors][ocr errors]

erit, totus effluat. Certe quantum aquarum, & unde accipiat, poteris à Calphurnio Macro petere. Libratorem & (ego hinc aliquem tibi peritum ejufmodi operum mittam.

[ocr errors]

Rrogresrı mihi Byzantiorum Reip. impendia, quæ fecit : indicatum eft, Domine, legatum ad te falutandum annis omnibus cum pfephifmate mitti, eique dari nummorum duodena millia. Memor ergo propofiti tui, legatum quidem retinendum, pfephifma autem mittendum putavi, ut fimul fumptus levaretur, & impleretur publicum officium. Eidem civitati imputata funt terna millia, quae viatici nomine annua dabantur legato eunti ad eum, qui Moefiae praeeft, publice falutandum. Haec ego in pofterum circumcidenda exiftimavi. Te Domine rogo, ut quid fentias, refcribendo, aut confilium meum confirmare, aut errorem emendare digneris.

[ocr errors]

LI I I. TRAJANUS PLINIO S.

Orrine fecifti Secunde carifime, duodena ifta Byzantiis, quae ad falutandum me in legatum impendebantur, remittendo. Fungetur his partibus etfi folum eorum pfephifma per te miffum fuerit. Ignofcet illis & Moefiae praefes, fi minus illum fumptuofe coluerint.

LI V. C. PLINIUS TR. IMP. S.

Dίνιον Ατλ Domine, quorum dies praeterita, an omnino obfervari, & quam diu velis, rogo fcribas, meque hæfitatione liberes. Vereor enim ne in alterutram partem ignorantia lapfus, aut illicita confirmem, aut neceffaria impediam.

L V. TRAJANUS PLINIO S.

DirrowΑτλ, quorum præteritus eft dies, in ufu effe non debent, ideo inter prima injungo mihi, ut per omnes provincias ante mittam nova diplomata, quam defiderari poffint,

« VorigeDoorgaan »