Pagina-afbeeldingen
PDF

ejus fubventum interventu principis, praefertim cum etiam ftatuarum ei honor toties decretus fit ab iis, qui ignorabant quid de illo Paulus proconf. pronunciaffet. Quae tamen mi Secunde cariffime, non eo pertinent, ut fi quid illi novi criminis objicitur, minus de eo audiendum putes. Libellos Furiæ Primae accufatricis, item ipfius Archippi, quos alteri epiftolæ tuæ junxeras, legi.

[ocr errors]

Tu quidem Domine providentiffime, vereris ne commiffus flumini, atque ita mari lacus efHuat, fed ego in re præfenti inveniffe videor, quemadmodum huic cuniculo occurrerem. Poteft enim lacus foffa ufque ad flumen adduci, nec tamen in flumen emitti, fed reli&o quafi margine contineri pariter & dirimi. Sic confequemur, ut nec vicino videatur flumini miftus, & fit perinde ac fi mifceatur. Erit enim facile per illam breviffimam terram, quae interjacebit, adveéta foffa onera tranfponere in flumen, quod ita fiet, fi neceffitas coget, & fpero non coget. Eft enim & lacus ipfe fatis altus, & nunc in contrariam partem flumen emittit, quod interclufum inde, & quo volumus averfum, fine ullo detrimento lacus tantum aquæ, quantum nunc portat, effundet. Praeterea per id fpatium, per quod foffa facienda eft, incidunt rivi, qui fi diligenter colligantur, augebunt illud quod lacus dederit. Enimvero fi placeat foffam longius .ducere, & ar&tius preffam mari æquare, nec in flumen, fed in ipfum mare emittere, repercuffus maris fervabit, & reprimet quicquid è lacu veniet ; quorum fi nihil nobis loci natura praeftaret, expeditum tamen erat, catara&is aquæ curfum temperare. Verum & hæc & alia multo fagacius conquiret explorabitque librator, quem plane Domine debes mittere, ut polliceris. Eft enim res digna & magnitudine tua, & cura. Ego interim Calphurnio Macro, clarissimo viro, auctore te scrips, ut libratorem quam maxime idoneum mitteret.

LXX. TR. PLI NI O S. MANI f EsTUM eft, mi Secunde cariffime, nec

prudentiam nec diligentiam tibi defuiffe circa iftum lacum : cum tam multa provifa habeas,

per quæ non periclitetur exhauriri, & magis in ufus nobis futurus fit. Elice igitur id quod praecipue res ipfa fuaferit. Calphurnium Macrum credo fa&turum ut te libratore inftruat : neque enim provinciae iftae his artificibus carent.

[ocr errors]

Macsa, Domine, & ad totam provinciam . pertinens quæftio eft, de conditione & alimentis eorum, quos vocant Sperlè;: in qua ego auditis conftitutionibus principum, quia nihil inveniebam aut proprium, aut univerfale, quod ad Bithynos ferretur, confulendum te existimavi, quid obfervari velles. Neque enim putavi, poffe me in eo, quod auétoritatem tuam pofceret, exemplis effe contentum. Recitabatur autem apud me ediétum, quod dicebatur divi Augufti ad Anniam pertinens, recitatæ & epiftolae divi Vefpafiani ad Lacedaemonios, & divi Titi ad eofdem, dein ad Achæos, & Domitiani ad Avidium Nigrinum & Armenium Brocchum proconfules : item ad Lacedaemonios, quæ ideo tibi non mifi, quia & parum emendata, & quædam non certæ fidei videbantur,

& quia vera & emendata in fcriniis tuis effe credebam.

LXXII. TR. PLINIO S.

Quaestio ifta quæ pertinet ad eos, qui liberi nati expofiti, deinde fublati à quibufdam, & in fervitute educati funt, faepe tra&ata eft: nec quicquam invenitur in commentariis eOrum principum qui ante me fuerunt, quod ad omnes provincias fit conftitutum. Epiftolæ fane funt Domitiani ad Avidium Nigrinum, & Armenium Brocchum, quæ fortaffe debebant obfervari : fed inter eas provincias, de quibus refcripfit, non eft Bithynia. Et ideo nec affertionem denegandam iis, qui ex ejufmodi caufa in libertatem vindicabuntur, puto, neque ipfam libertatem redimendam pretio alimentorum,

LXXIII. C. PLINIUS TR. IMP. S.

Perestibus quibufdam ut fibi reliquias fuorum, aut propter injuriam vetuftatis, aut propter fluminis incurfum, aliaque his fimilia quæcunque fecundum exemplum proconfulum tranf

[ocr errors][ocr errors]

ferre permitterem: quia fciebam in urbe noftra ex ejufmodi caufis collegium pontificum adiri folere, te, Domine, maximum Pontificem confulendum putavi, quid obfervare me velis.

[ocr errors]

Durum eft injungere necefiitatem provincialibus pontificum adeundorum, fi reliquias fuorum propter aliquas juftas caufas transferre ex loco in alium locum velint. Sequenda ergo potius tibi exempla funt eorum, qui ifti provinciæ præfuerunt, & ex caufa cuique ita aut permittendum, aut negandum.

[ocr errors]

Quaeresti mihi Domine, Prufae ubi poffet balineum, quod indulfifti, fieri : placuit locus in quo fuit aliquando domus, ut audio pulchra, nunc deformis ruinis. Per hoc enim confequemur, ut foediffima facies civitatis ornetur, atque etiam ut ipfa civitas amplietur, nec ulla ædificia tollantur, fed quæ funt vetuftate fublapfa, reparentur in melius. Eft autem hu

« VorigeDoorgaan »