Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depofitum appellati abnegarent : quibus pera&tis morem fibi discedendi fuisse, rursusque cočundi ad capiendum cibum, promifcuum tamen, & innoxium: quod ipfum facere defiiffe poft edictum meum, quo fecundum mandata tua hetærias effe vetueram. Quo magis neceffarium credidi, ex duabus ancillis quæ miniftrae dicebantur, quid effet veri & per tormenta quærere. Sed nihil aliud inveni, quam fuperftitionem pravam, & immodicam, ideoque dilata cognitione ad consulendum te decucurri. Visa eft enim mihi res digna confultatione, maxime propter periclitantium numerum. Multi enim omnis ætatis, omnis ordinis, utriufque fexus etiam vocantur in periculum, & vocabuntur. Neque enim civitates tantum, fed vicos etiam atque agros fuperftitionis iftius contagio pervagata eft : quae videtur fifti & corrigi poffe. Certe fatis conftat, prope jam defolata templa coepiffe celebrari, & facra folennia diu intermiffa repeti : paffimque venire victimas, quarum adhuc rariffimus emptor inveniebatur. Ex quo facile H h 4

[graphic]

eft opinari, quae turba hominum emendari pof. fit, fi fiat poenitentiae locus. . a “.

xC VIII.- TRAJANUS PLINIO S.

Αστυν, quem debuifti mi Secunde in excmtiendis caufis eorum, qui Chriftiani ad te delati fuerant, fecutus es. Neque enim in univerfum aliquid, quod quafi certam formam habeat, conftitui poteft. Conquirendi non funt, f deferantur & arguantur, puniendi sunt lta tamen, ut qui negaverit fe Chriftianum effe, idque re ipfa manifeftum fecerit, id eft fupplicando diis noftris, quamvis fufpeétus in præteritum fuerit, veniam ex poenitentia impetret, Sine auétore vero propofiti libelli nullo crimine locum habere debent. Nam & peffimi exem

[merged small][ocr errors]

Awasrkianoxvx civitas, Domine, & elegans & ornata, habet inter præcipua opera pulcherrimam, eandemque longifimam plateam, cujus à latere per fpatium omne porrigitur n0

[ocr errors]

mine quidem flumen, re vero cloaca foediffima, quæ ficut turpis & immundiffima afpe&tu, ita peftilens eft odore teterrimo. Quibus ex caufis non minus falubritatis quam decoris intereft, eam contegi. Quod fiet, fi permiferis, curantibus nobis ne defit quoque pecunia operi tam magno, quam neceffario.

C. TRAJANUS PLINIO S.

Rariosis eft mi Secunde carifime, contegi aquam iftam, quæ per civitatem Amaftrianorum fluit, fi dete&ta falubritati obeft. Pecunia ne huic operi defit curaturum te fecundum diligentiam tuam certum habeo.

[ocr errors]

Vora Domine priorum annorum nuncupata, alacres lætique perfolvimus : novaque rurfus curante commilitonum, & provincialium pietate fufcepimus : precati Deos, ut te, remque publicam florentem & incolumem, ea benignitate fervarent, quam fuper magnas, plurimafque vir

[graphic]
[ocr errors][merged small]

So LvissE vota Diis immortalibuste Praecuno pro mea incolumitate commilitones cum prO\incialibus lætiffimo confenfu, in futurumq"° nuncupaffe: libenter mi Secunde cariffime cognovi literis tuis.

ci II. c. PLINIUS TR. IMP- S

Diew, in quem tutela generis humani feliciffima fucceffione tranflata eft, debita religione celebravimus, commendantes diis imperii tui auaoribus & vota publica, & gaudia

CIV. TR. PLINIO S

DIEM imperii mei debita laetitia & religione à commilitonibus, & provincialibus praceunto te celebratum, libenter mi Secunde carifime cognovi literis tuis.

[graphic]
[ocr errors]

Ꮩ, LERIUs, Domine, Paulinus, excepto uno, jus Latinorum fuorum mihi reliquit: ex quibus rogo tribus interim jus Quiritium des. Vereor enim ne fit immodicum prò omnibus pariter invocare indulgentiam tuam, qua debeo tanto modestius uti, quanto pleniorem experior. Sunt autem pro quibus peto, C. Valerius Aeftiæus, C. Valerius Dionyfius, C. Valerius Aper.

C VI... TRAJANUS PLINIO S.

Сом honeftiffime iis, qui apud fidem tuam à Valerio Paulino depofiti funt, confultum velis mature per me, iis interim, quibus nunc petifti, ut fcias dediffe me jus Quiritium, referri in commentarios meos juffi : idem fa&turus in caeteris, pro quibus petieris.

[ocr errors]

Rocarus Domine à P. Accio Aquila, centurione cohortis fextæ equeftris, ut mitterem

[graphic]
« VorigeDoorgaan »