Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ovium, multa ibi equorum, boumque armenta: quæ montibus,hyeme depulfa, herbis & tepore verno nitefcunt. 'Villa ufibus capax, non fumptuofa tutela. Cujus in priraa parte atrium frugi, nec tamen fordidum : deinde porticus in O literae fimilitudinem circumaétæ, quibus parvula, fed festiva area includitur: *egregium hæ adverfum tempeftates receptaculum : nam fpecularibus, ac multo magis imminentibus te&tis muniuntur. Eft contra medias cavaedium hilare: mox triclinium fatis pulchrum, quod in litus. excurrit ; ac fiquando Africo mare impulfum eft, fraćtis jam, & noviffimis flućtibus leviter'adluitur. Undique valvas,- aut feneftras non minores valvis habet: atque ita à lateribus, à frönte quafi tria maria profpeétat. A tergo cavædium, porticum, aream : porticum rurfus, mox atrium, fylvas, & longinquos refpicit montes. Hujus à læva retra&tius paulo cubiculum eft amplum : deinde aliud minus, quod altera feneftra admittit orientem, occidentem altera retinet. Hæc & fubjacens mare longius quidem, sed securius intuetur. Hujus cubiculi, & triclinii illius obje&tu includitur angulus, qui puriffimum folem continet, & accendit. Hqc Hybernaculum, hoc etiam Gymnafium meorum eft. Ibi omnes filent venti, exQeptis, qui nubilum inducunt, & ferenum antequam ufum loci eripiunt. Adne&titur angulo cubiculum in apfida curvatum, quod ambitum folis fenestris omnibus fequitur.* Parieti ejus in bibliothecæ fpeciem armarium infertum eft, quod non legendos libros, fed le&itandos capit. Adharet dormitorium membrum tranfitu interjacente, qui suspensus & tabulatus conceptum vaporem falubri temperamento huc illuc digerit & miniftrat. Reliqua pars lateris hujus fervorum libertorumque , ufibus detinetur, plerifque tam mundis, ut accipere hofpites poffint. Ex afio latere cubiculum eft politiffimum, deinde vel cubiculum grande, vel modica coenatio,*quæ plurimo fole, plurimo mari lucet. Poft hanc eubiculum cum procoetone, altitudine æftivum, munimentis hybernum. Eft enim fubduétum omnibus ventis. Huic cubiculo aliud, & procoeton communi pariete junguntur, inde balinei, cella frigidaria, fpatiofa & effufa, cujus in cofitrariis. parietibus duo baptifteria, velut ejeéta finuantur, abunde capacia. Si innare in proximo cogites, adjacet un&tuarium hypocauftum,

[ocr errors]

adjacet propnigeon balinei. Mox duae cellae magis elegantes, quam fumptuofae. Cohæret calida pifcina mirifice, ex qua natantes mare afpiciunt. Nec procul fphærifterium, quod calidiffimo foli, inclinato jam die, occurrit. Hinc turris erigitur, fub qua diætæ duæ, totidem in ipfa. Praeterea coenatio, quæ latiffimum mare, longiffimum litus, amoeniffimas villas profpicit. Eft & alia turris: in hac cubiculum, in quo fol nafcitur conditurque: lata poft apotheca & horreum. Sub hoc triclinium, quod turbati maris non nifi fragorem & fonum patitur, eumque jam, languidum ac definentem. Hortum & geftationem videt qua hortus includitur. Geftatio buxo aut rore marino, ubi deficit buxus, ambitur. Nam buxus qua parte defenditur te&is,. abunde viret aperto coelo, apertoque vento:*&, quanquam longinqua afpergine maris, inarefcit. • Adjacet geftationi interiore circuitu vinea tenera & umbrofa, nudifque etiam pedibus mollis & cedens. Hortum morus & ficus frequens veftit, quarum arborum illa vel maxime ferax eft terra, malignior caeteris. Hac non deteriore quam maris facie coenatio remota à mari fruitur. Cingitur diaetis duabus à tergo,

[ocr errors]

quarum feneftris fubjacet veftibulum villæ, & hortus alius pinguior & rufticus. Hinc cryptoporticus prope publici operis inftar extenditur. Utrinque feneftrae, à mari plures, ab horto fingulae, & altius pauciores. Hae, cum ferenus dies & immotus, omnes: cum hinc vel inde ventus inquietus, qua venti quiefcunt, fine injuria, patent, ante cryptoporticum Xytus violis odoratus. Teporem folis : infufi repercuffu cryptoporticus auget, quæ ut tenet folem, fic aquilonem inhibet, fummovetQue, quantumque caloris ante, tantum retro frigoris, fimiliter Africum fiftit, atque ita diverfiffimos ventos alium alio à latere frangit & finit. Haec jucunditas ejus hyeme, major aeftate. Nam ante meri

diem xyftum, poft meridiem geftationis, horti

que proximam partem umbra fua temperat, quae ut dies crevit decrevitque, modo brevior, modo longior hac vel illac cadit. Ipfa vero cryptoporticus tunc maxime caret fole, cum ardentiffimus culmini ejus infiftit. Ad hoc patentibus feneftris favonios accipit, tranfmittitque : nec unquam aère pigro & manente ingravefcit. In capite xyfti deinceps cryptoporticus,

horti diæta eft, amores mei: re vera amores.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Ipfe pofui. In hac heliocaminus quidem, alia xyftum, alia mare, utraque folem : cubiculum autem valvis, cryptoporticum feneftra profpicit: qua mare contra parietem medium zotheca perquam eleganter recedit, quae fpecularibus & velis obduétis reduétifve modo adjicitur cubiculo, modo aufertur. Leétum & duas cathedras capit, à pedibus mare, à tergo villæ, à capite fylvae, tot facies locorum, totidem feneftris & diflinguit & mifcet. Jun&um eft cubiculum no&tis & fomni. Non illud voces fervulorum, non maris murmur, non tempeftatum motus,

ulgurum lumen, ac ne diem quidem fentit, nifi feneftris apertis. Tam alti abditique fecreti illa ratio, quod interjaces andron parietem eubiculi, hortique diftinguit, atque ita omnem ' fonum media inanitate confumit. Applicitum eft cubiculo hypocauftum perexiguum, quod angufta feneftra fuppofitum calorem, ut ratio exigit, aut effundit,' aut retinet. Procoeton inde & cubiculum porrigitur in folem, quem orientem ftatim exceptum, ultra meridiem, obliquum quidem, fed tamen fervat. In hanc ego diætam cum me recipio, abeffe mihi etiam à villa mea videor. Magnamque ejus volup

« VorigeDoorgaan »