Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna.

[blocks in formation]

S. Orgelbranda
Encyklopedja Powszechna

Z ILUSTRACJAMI I MAPAMI

Tom XIII.

Od Rohatyn do Sovereign.

Z 481 rysunkami, 6 mapami i 1 tablicą kolorową.

WARSZAWA.

WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA AKCYJNEGO
ODLEWNI CZCIONEK I DRUKARNI
S. ORGELBRANDA SYNÓW.

1902.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

r. Zofji księżnie Lubowynagrodzenie za zajęte romilskie. Już od r. 1661 howe zgromadzenie mu

*

k, lekarz, 1827 w Vegesię w Getyndze, Berlinie yl kampanję szlezwickoadł następnie w Bremie, sil: Heilkunde und Geffiziere" (4 wyd., 1885), Medizin" (4 t., 1875-85) lawał: Archiv für Ge

"

1

óżnik afrykański, brat ick, † 1896. Początkom studjował medycynę, legjonu cudzoziemskieczywszy się wielokrotarabski i wtajemniczyi ! Od 1861 do 1865 r. kierunkach Maroko miejscowości dotąd nieedziwszy Niemcy, popolis, Bornu, okolicach iego, i przez Gwineję T. W końcu tego roku, , wziął udział w ekspepowtórnie Bornu i Trid, Cyrene i oazę Jówióciwszy z tej podróży, V r. 1873-74 zwiedził 875 Amerykę płn., w r. óż do Tripolis i Wadai. rza niemieckiego udał isynji dla wręczenia

1

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »