Delflands kaarten belicht

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2000 - 179 pagina's
Middels becommentarieerde facsimile kaarten wordt een beeld gegeven van zaken uit de geschiedenis van het Hoogheemraadschap van Delfland.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Voorwoord
9
Buitendijks gebied
10
Boezemwateren
11
H Bevoegdheden
15
Overzientskaarten in opdracht van Delfland
27
De overzichtskaart uit 1954
35
De overzichtskaart door uitgever Nicolaes Visscher laatste kwart 17de eeuw
36
De overzichtskaart door uitgever Isaac Ôirion circa 1746
41
De uitgifte van erfpacht in het Taanschuurpoldertje bij de haven van Maassluis circa 1653
99
De peiling van de ondiepten in de haven van Maassluis 1687
101
De metingen van het boezemwaterpeil bij de Leidschendam in de landscheiding met Rijnland 1646
103
De aanleg van schutsluizen in de Leidschendam 1648
105
Het plan tot het graven van een verversingskanaal ten behoeve van de Haagse grachten 1722
107
Het plan tot realisatie van een Haagse boezem 1808
109
De verdeling van de onderhoudskosten aan de Broekheul in Vlaardingen circa 1550
111
De uitoefening van de schouwbevoegdheid over de Middelweg in Voorburg 1560
113

Bestuur Verkiezingen 42 De indeling in kiesdistricten 1960
43
De herinrichting van het schanseiland in Maassluis 1624
45
Gemeenlandshuis
46
Waterkering Maasdijk 48 De ophoging en verzwaring van de Maasdijk in Vlaardingen 1590
49
Het vervangen van de landscheiding door een watergang in Berkel 1545
51
De situering van de landscheiding en jurisdictiegrens in Veur 1579
53
De situering van de landscheiding en jurisdictiegrens in Den Haag 1661
57
De vergunningverlening voor de aanleg van de spoorweg Den Haag Gouda 1867
59
Het plaatsen van rietschuttingen en het planten van helm bij de Hoek van Holland 1659
61
De verwijdering van konijnen uit de duinen tussen Scheveningen en Wassenaar 1661
63
De gevolgen van de kustafslag bij Ter Heijde 1660
65
Het aanbrengen van een houten hoofd aan de kust vůůr Ter Heijde 1732
67
De bescherming van de kustlijn bij Ter Heijde 1728
69
De inspectie van de duinen bij Ter Heijde 1802
71
De aanbevelingen ter voorkoming van dijkdoorbraken in de provincie Utrecht 1638
73
De medewerking aan de versterking van de Lekdijk in de provincie Utrecht 1761
75
De aanbevelingen ter verbetering van de waterberging en uitwatering van de boezem 1850
77
De bewoning van de Maaslandse vlietlanden 1568
79
Het veto van Den Haag over het plan tot het graven van een verbindingswater in Loosduinen 1650
81
De projectie van een sluis in de Nieuwe Vaan in Honselersdijk 1652
85
Het toezicht op de ongeoorloofde demping aan de Haagschevlier in Den Haag 1667
89
De aansluiting van de polder het Nieuwtand op de Oude Spui 1679
93
Het plan tot het leggen van een spuisluis in de haven van Vlaardingen 1814
95
De verlenging van de Noordhavendam bij Maassluis 1590
97
De afbakening van tiendblokken in Monster 1804
115
De toewijzing van het recht van overpad in de Broekpolder van Vlaardingen 1628
117
Het nemen van maatregelen tegen de waterinlaat door de blekers in Delft 1650
119
Het leggen van een inlaatduiker in de Lozerlaan en de Houtweg in Den Haag 1655
121
De cartouche als verluchtiging van de kaart 1675
123
De ongeoorloofde beplanting van landgoed Cromvliet bij de Broekslootmolen in Rijswijk 1632
127
De toepassing van het windrecht bij de Dammolen en de Grote Molen in Maasland 1699
129
De kostenverdeling van het onderhoud aan de boezemkaden langs de Zweth in Overschie 1664
131
De dagvaarding wegens het doorgraven van een boezemkade en de weigering om overpad toe te staan in Monster 1690
133
De kartering van een perceel land in de polder het Nieuwland in sGravenzande 1585
135
De verkoop van landerijen in de Kleine Vettenoordsche polder in Vlaardingen 1635
137
De toewijzing van het recht op landaanwas bij sGravenzande aan de polder het Nieuwland eind 17de eeuw
139
Het verbod op veenwinning uit de sloot langs de Vrijenbansekade in Nootdorp 1595
141
De veenwinning en droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker en de Binnenwegsche polder i6gi
143
Het toezicht op de veenwinning aan de landscheiding in Hoogeveen 1738
145
De droogmaking in Pijnacker 1768
147
De droogmaking in Berkel 1777
149
De droogmaking in de Bieslandsche polder bij Delft 1783
151
De droogmaking in polder Schieveen bij Overschie 1783
153
Verklarende woordenlijst
155
Geraadpleegde archiefstukken en literatuur
165
Index op geografische persoons en eigennamen
171
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens