Groot placaat en charter-boek van Vriesland: Vyfde deel . Vervattende de wetten, placaaten, ordonnantien, reglementen, resolutien en andere stukken, geduurende de staats-regeering op het staats-, burgerlijk en kerkelijk-bestier dier provincie gemaakt; loopende tot op den jaare 1686. Tot een vervolg op de vier eerste deelen van dit werk / [verzameld door Baron G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg], Volume 1

Voorkant
gedrukt ter drukkerye van Hermannus Post, 1793 - 1261 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens