Den christelijcken tyd-verdryver ofte geestelijk raedsel-boek, bestaende in veel curieuse raedsels uyt het Oude en Nieuwe Testament met hare schriftuyrplaetsen aengewesen ...: van nieuwe overgesien, vermeerdert en verbetert ...

Voorkant
Gerrit Koumans, 1700 - 23 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens