Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

BEHм, C. L:SON, Norrlands kolonisation

262

BEIJER, AGNE, Stockholmsbilder genom fem århundraden 1523- -1923
BOETHIUS, AXEL, Korfu

552

390

B., Striden mellan Geijer och Fryxell om aristokratfördömandet i Sveriges historia

332

[blocks in formation]

ERICH, RAFAEL, Några drag ur Finlands politiska liv under de senaste åren 226 HAMPE, E., Samhällshjälp i Tyskland....

124

HECKSCHER, ELI F., Skråsocialismen

25

[blocks in formation]

LJUNGDAHL, C. E., Den kemiska industriens betydelse för vårt försvar

322

[blocks in formation]

RICHERT, JOHAN, Institutionsväsen och personligt ansvar i det demokratiska

[blocks in formation]

WILAMOWITZ-Moellendorff, ULRICH VON, Den antika kulturens undergång 525 ÅKERMAN, J., Teknik och försvarsorganisation

III. Litteratur.

Ur bokmarknaden. (Bo Bergman: Livets ögon. Anders Österling: De sju strängarna. Hans Dhejne: Klockbojen. Harry Blomberg: Landkänning. Erik Lindorm: Bekännelser. Jarl Hemmer: Väntan samt Rågens rike. Birger Sjöberg: Fridas bok, småstadsvisor om Frida och naturen, om Döden och Universum. Karl Asplund och Gunnar M. Silfverstolpe: Vers från väster. Henning Berger: Pedanten. Wägner: Den namnlösa. Sigfrid Siwertz: En handfull dun. Smith: Fjordens egna. Hjalmar Söderberg: Ödestimmen. G. Martins: Den gula paviljongen.) O. WIESELGREN

Elin

Ejnar

443

57

Sid.

128

Högsta domstolens äldsta historia. (Birger Wedberg: Konungens
högsta domstol 1789-1909.) CARL HALLENDORFF
Från museerna. (Nationalmusei årsbok. P. Lugn: Ausgewählte Denk-
mäler aus ägyptischen Sammlungen in Schweden.) HENRIK CORNELL 130

En klassisk svensk flora i modern upplaga. (Hartman: Handbok i

Skandinaviens flora.) G. EINAR DU RIETZ ................

Gunnar Castréns Juhani Aho-biografi. ROLF NORDENSTRENG
Canada som nybyggarland. (Helge Nelson: Canada. Nybyggarlandet.)
JOHN FRODIN.....

190

272

Ur språkens värld. (Esaias Tegnér: Ur språkens värld.) ROLF NOR-

DENSTRENG

354

Två världshistorier. (Gustaf F. Steffen: Världsåldrarna. H. G. Wells:
Världshistoria.) CARL HAllendorff

412

Hävd och hembygd. (Svenska Fornminnesföreningens Årsskrift 1923.)
BENGT THORDEMAN

419

Japan och två svenska Japanfarare. (Harald Hjärne: Två svenska
Japanfarare samt Japan.) AXEL BOETHIUS

En biografi över Samuel Odmann. (Henning Wijkmark: Samuel

Ödmann.) O. Wieselgren

Den nya konsten.

484

(Erik Blomberg: Den nya svenska konsten.)

HENRIK

[blocks in formation]
[blocks in formation]

TILL REDAKTIONEN INSÄNDA BÖCKER.1

HISTORIA OCH BIOGRAFI.

Carl Gustaf Lewenhaupt, 1662-1703. Biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1922. 175 s. 4:75.

L. P. Christensen. Slesvig delt..... Flensborg 1922.

432 sid. D. Kr. 8:-.

Aschehoug & Co.

Elof Bergelin. Karls des Zwölften Krieger in russischer Gefangenschaft. Greifswald 1922. Ratsbuchhandlung L. Bamberg. 214 S.

Henrik Schück. Kulturhistoriska skisser. Hugo Gebers förl. Sthlm 1922. 266 s. 7:-.

Henrik Schück m. fl. Svenska folkets historia. Band II. stormaktstiden.

Reformations- och

Gleerups förl. Lund 1922. 729 sid. 18:- (inb.).

Erich Marcks. Otto von Bismarck. Norstedt, Sthlm 1923. 256 s. 5:50. Martin P:n Nilsson. Rasblandningarnas omfång och betydelse i det romerska kejsarriket. (Svenska sällskapets för Rashygien skriftserie XI) Norstedt. Sthlm 1923. 25 s. 70 öre.

Ernst Günther. Minnen från ministertiden i Kristiania aren 1905-1908. Norstedt. Sthlm 1923. 126 s. 6:

Karolinska Förbundets Årsbok 1922. Berlingska Boktr., Lund 1923. 253 s. H. G. Wells. Well's världshistoria. Del 1-6. Bokförl. Natur och kultur.

Sthlm 1923.

Ira Nelson Morris. Minnen. Från min ministertid i Stockholm åren 1914 -1923. Norstedt. Sthlm 1923. 183 sid. 5:75.

Harald Hjärne.

Peter Thunberg.

C. H. Trolle. Hugo Gebers förl. Sven Tunberg.

56 sid. 1: 75.

Henrik Schück. 491 sid. 8: 75.

Tva svenska Japanfarare. Olof Eriksson Willman och Carl
Norstedt. Sthlm 1923. 215 sid. 3: 75.

Överste Gustafsson. Gustav IV Adolfs liv efter avsättningen.
Sthlm. 1923. 224 sid. 6:50.

Gustav Vasas konungaval år 1523.

Från Linnés tid. Peter Forsskål.

Norstedt. Sthlm 1923.

Norstedt. Sthlm 1923.

Henrik Schück. Ett porträtt från frihetstiden, Carl Reinhold Berch. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 234 sid. 6: 59.

Algot Werin. C. J. L. Almquist. Realisten och liberalen. Albert Bonnier. Sthlm. 1923. 394 sid. 9: 50.

Emil Hildebrand och Ludvig Stavenow. Sveriges historia. Tolvte delen. Oskar I och Karl XV. Norstedt. Sthlm. 1923. 448 sid. 12:

Arnold Munthe. Svenska sjöhjältar. VII. Flottan och Ryska kriget 17881790 Otto Henrik Nordenskjöld. Norstedt. Sthlm 1923. 376 sid. 18:

Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. V. 1795-1796. Översatt och redigerad av Cecilia af Klerker. Norstedt. Sthlm 1923. 360 sid. 13: —.

Gustaf Jacobson. Gustav Vasa. De största märkesmännen. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 87 sid. 1: 50.

Hans Küntzel. Molière. De största märkesmännen. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 85 sid. 1:50.

Tobias Norlind. Beethoven. De största märkesmännen.

Sthlm 1923. 87 sid. 1: 50.

Tobias Norlind. Wagner.

Sthlm. 1923. 116 sid. 1: 75.

Hugo Gebers förl.

De största märkesmännen. Hugo Gebers förl.

1 Närmast föregående förteckning: h. 8. 1922.

« VorigeDoorgaan »