Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Junius. Hur Sverige regeras

85 Ministärskiftets bakgrund

151 Försvarspolitiska framtidsutsikter

219 Den finländsk-ryska gränsen...

513 II. Övriga artiklar. AHNLUND, Nils, Historieskrivaren Jonas Hallenberg

107 ANDERSON, IVAR, Politisk lågkonjunktur.

371 Bagge, Gösta, Den svenska socialförsäkringen.

303 BEHM, C. L:SON, Norrlands kolonisation

262 BEIJER, AGNE, Stockholmsbilder genom fem århundraden 1523 1923 552 BoETHIUS, Axel, Korfu

390 B., Striden mellan Geijer och Fryxell om aristokratfördömandet i Sveriges historia

332 COLLINDER, BJÖRN, Finska Tornedalsbekymmer

254 CORNELL, HENRIK, Oscar Levertins konstuppfattning

466 DE GEER, GERHARD, Vår järnhanterings svårigheter

50 DYRSSEN, GUSTAF, Inför den svenska flottans förfall

380 Erich, Rafael, Några drag ur Finlands politiska liv under de senaste åren 226 HAMPE, E., Samhällshjälp i Tyskland..

124 HECKSCHER, Eli F., Skråsocialismen

25 », Fred nu och för hundra år sedan

101 Heinrichs, Erik, Avrustningskonferensen i Moskva

165 Heyman, Hugo, Vårt dagliga bröd

182 Josephson, RAGNAR, Staden som konstverk

171 JÄRTE, Otro. Omkring arbetslöshetsfrågan

451 LJUNGDAHL, C. E., Den kemiska industriens betydelse för vårt försvar 322 May, John, Den svenska sociala olycksfallsförsäkringen

460 NACHMANSON, Ernst, Champollion

37 Pipping, Rolf, Uttrycksbehov och språkriktighet

403 RICHERT, JOHAN, Institutionsväsen och personligt ansvar i det demokratiska samhället

475 Rothlieb, Curt, En germansk gestalt

344 SÖDERBERG, VERNER, Wilson på Pariskonferensen

533 TRYGGER, ERNST, Några ord om Nationernas förbund

1 WIESELGREN, Oscar, Dr Samuel Johnson

243 WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, ULRICH VON, Den antika kulturens undergång 525 ÅKERMAN, J., Teknik och försvarsorganisation

443

[ocr errors]

III. Litteratur. Ur bok marknaden. (Bo Bergman: Livets ögon. Anders Österling: De

sju strängarna. Hans Dhejne: Klockbojen. Harry Blomberg: Landkänning Erik Lindorm: Bekännelser. Jarl Hemmer: Väntan samt Rågens rike. Birger Sjöberg: Fridas bok, småstadsvisor om Frida och naturen, om Döden och Universum. Karl Asplund och Gunnar M. Silfverstolpe: Vers från väster. Henning Berger: Pedanten. Elin Wägner: Den namnlösa. Sigfrid Siwertz: En handfull dun. Ejnar Smith: Fjordens egna. Hjalmar Söderberg: Ödestimmen. G. Martins : Den gula paviljongen.) O. WIESELGREN

57

Sid.
Högsta domstolens äldsta historia. (Birger Wedberg: Konungens
högsta domstol 1789—1909.) Carl HALLENDORFF

128
Från museerna. (Nationalmusei årsbok. P. Lugn: Ausgewählte Denk-

mäler aus ägyptischen Sammlungen in Schweden.) HENRIK CORNELL 130

En klassisk svensk flora i modern upplaga. (Hartman: Handbok i

Skandinaviens flora.) G. EINAR DU Rietz ....

187

Gunnar Castréns Juhani Aho-biografi. Rolf NORDENSTRENG 190
Canada som nybyggarland. (Helge Nelson : Canada. Nybyggarlandet.)
John FRÖDIN..

272
Ur språkens värld. (Esaias Tegnér: Ur språkens värld.) Rolf Nor-
DENSTRENG

354
Två världshistorier. (Gustaf F. Steffen: Världsåldrarna. H. G. Wells:
Världshistoria.) Carl HALLENDORFF

412
Havd och hembygd. (Svenska Fornminnesföreningens Årsskrift 1923.)
BENGT THORDEMAN

419
Japan och två svenska Japanfarare. (Harald Hjärne: Två svenska
Japanfarare samt Japan.) Axel BOETHIUS

484
En biografi över Samuel Ödmann. (Henning Wijkmark: Samuel
Ödmann.) O. WieselGREN

562
Den nya konsten. (Erik Blomberg: Den nya svenska konsten.) HENRIK
CORNELL...

568

II.

Ulländsk allmän politik och samtidshistoria.

Språkfrågan vid Helsingfors universitet.

>Hjärtlig brytning

Slesvig delt»

Frankrikes syften vid Ruhr..

Den finländska universitetsstriden

Minnen från det sista ryska tsarhovet

Det nya Ryssland

Inför nya skadeståndsförhandlingar

>Sanningen är på frammarsch...)

Gruvstrejken i Saarområdet

Diplomatiska förpostfäktningar i skadeståndsfrågan

En fallen diktator....

En italiensk stats man naveteran

Den nya liberalismen i England

Valutaelände – und kein Ende...

Den tyska fascismen

Janina, Korfu och Genève.

Engelsk politisk tradition

Från Kapp till Kahr......

72

77

144

146

204

206

211

215

290

293

296

364

367

425

427

431

435

495

508
140

1

TILL REDAKTIONEN INSÄNDA BÖCKER."

HISTORIA OCH BIOGRAFI.

Carl Gustaf Lewenhaupt, 1662-1703. Biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1922. 175 s. 4: 75.

L. P. Christensen. Slesvig delt ..... Flensborg 1922. Aschehoug & C:o. 132 sid. D. Kr. 8:

Elof Bergelin. Karls des Zwölften Krieger in russischer Gefangenschaft. Greifswald 1922. Ratsbuchhandlung L. Bamberg. 214 s.

Henrik Schück. Kulturhistoriska skisser. Hugo Gebers förl. Sthlm 1922. 266 s. 7:

Henrik Schück m. fl. Svenska folkets historia. Band II. Reformations- och stormaktstiden. Gleerups förl. Lund 1922. 729 sid. 18: (inb.).

Erich Marcks. Otto von Bismarck. Norstedt, Sthlm 1923. 256 s. 5:50.

Martin P:n Nilsson. Rasblandningarnas omfång och betydelse i det romerska kejsarriket. (Svenska sällskapets för Rashygien skriftserie XI) Norstedt. Sthlm 1923. 25 s. 70 öre.

Ernst Günther. Minnen från ministertiden i Kristiania aren 1905 – 1908. Norstedt. Sthlm 1923, 126 s. 6:

Karolinska Förbundets Årsbok 1922. Berlingska Boktr., Lund 1923. 253 s.

H. G. Wells. Well's världshistoria. Del 1-6. Bokförl. Natur och kultur. Sthlm 1923.

Ira Nelson Morris. Minnen. Från min ministertid i Stockholm åren 1914 -1923. Norstedt. Sthlm 1923. 183 sid. 5: 75.

Harald Hjärne. Tvá svenska Japanfarare. Olof Eriksson Willman och Carl Peter Thunberg. Norstedt. Sthlm 1923. 215 sid. 3: 75.

C. H. Trolle. Överste Gustafsson. Gustav IV Adolfs liv efter avsättningen. Hugo Gebers förl. Sthlm. 1923. 224 sid. 6: 50.

Sven Tunberg. Gustav Vasas konungaval år 1523. Norstedt. Sthlm 1923. 56 sid. 1:75.

Henrik Schück. Från Linnés tid. Peter Forsskål. Norstedt. Sthlm 1923. 491 sid. 8: 75.

Henrik Schück. Ett porträtt från frihetstiden, Carl Reinhold Berch. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 234 sid. 6: 59.

Algot Werin. C. J. L. Almquist. Realisten och liberalen. Albert Bonnier. Sthlm. 1923. 394 sid. 9: 50.

Emil Hildebrand och Ludvig Stavenow. Sveriges historia. Tolvte delen. Oskar I och Karl XV. Norstedt. Sthlm. 1923. 448 sid. 12:

Arnold Munthe. Svenska sjöhjältar. VII. Flottan och Ryska kriget 17881790. Otto Henrik Nordenskjöld. Norstedt. Sthlm 1923. 376 sid. 18: –.

Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. V, 1795 – 1796. Översatt och redigerad av Cecilia af Klerker. Norstedt. Sthlm 1923. 360 sid. 13: –

Gustaf Jacobson. Gustav Vasa. De största märkesmännen. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 87 sid. 1: 50.

Hans Küntzel. Molière. De största märkesmännen. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 85 sid. 1: 50.

Tobias Norlind. Beethoven. De största märkesmännen. Hugo Gebers förl. Sthlm 1923. 87 sid. 1: 50.

Tobias Norlind. Wagner. De största märkesmännen. Hugo Gebers förl. Sthlm. 1923. 116 sid. 1:75.

· Närmast föregående förteckning: h. 8. 1922.

« VorigeDoorgaan »