Waterschappen in Nederland: een bestuurskundige verkenning van de institutionele ontwikkeling

Voorkant
J. C. N. Raadschelders
Uitgeverij Verloren, 1993 - 198 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Inleiding
47
De organisatie van de waterstaatszorg
48
De landschappelijke gevolgen van de bedijking in het kustgebied
50
De fysieke gesteldheid van het Rivierengebied
51
De landschappelijke gevolgen van de bedijking in het Rivierengebied
53
Verbetering van de waterhuishouding
55
Waterkwaliteitsbeheer
58
Vroegste ontwikkelingen in het Waterschap B Dolfing 1 Inleiding
61
Nabeschouwing en vooruitblik
79
Stedelijke invloed op de zeventiendeeeuwse droogmakerijen H S Danner 1 Inleiding
81
Stedelijke invloed op de totstandkoming van de octrooien tot indijking
83
Invloed van de stemhebbende steden op de verschillende octrooien
84
Verdere stedelijke invloed op de droogmakerijen
87
Samenvatting
91
1795 1813
93
Het Ministerie van Waterstaat
94

van onderop
62
gemeenschappelijke regelingen
66
van onderop
74
van bovenaf
76
De tijd van Karel v
77
Waterschapsrecht in ontwikkeling
149
Waterschap in internationaal perspectief
171
Theorie casus en perspectief voor onderzoek
179
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens