Nederlansch gedenkboek: of, Europische mercurius

Voorkant
A. van Damme, 1738
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 1 - GeAelteniflen der Zaken van Staat en Oorloch , in alle Heerfchappyen en Landfchappen van EUR OP A, BENEVENS D'AANGRENZENDE GEWESTEN. Verzien met alle Placaten , Edicten , Manifeften , Aanfpraken* Brieven, en andere autentique Stukken, van den tegenvvoordigen tyd. Hijlorifch bcfchreven door A. L: XLI Xft

Bibliografische gegevens