Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling, Volumes 1-3

Voorkant
D. A. Daamen, 1895 - 6 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 641 - Allez dire ŗ Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu : les aveugles voient , les boiteux marchent, les lťpreux sont guťris , les sourds entendent , les morts ressuscitent , l'Evangile est annoncť aux pauvres, et heureux est celui qui ne prendra pas de moi un sujet de scandale.
Pagina 415 - Ihr habt gehortt, das zu den alten gesagt ist, du sollt nit todten, wer aber todtet, der soll des gerichts schuldig seyn. Ich aber sage euch, wer mit seynem bruder zurnit, der ist des gerichts schuldig, wer aber zu seynem bruder sagt, Racha, der ist des rads schuldig, wer aber sagt, du narr, der ist des hellischen fewers schuldig.
Pagina 284 - Inde plaetse stont een huseken cranc, Dat ne was no wijt no lanc: Het was ontdect, het was ontlat, Dat huseken hadde wel menich gat.
Pagina 651 - IN principio erat Verbum , & Verbum erat apud Deum , & Deus erat Verbum . Hoc erat in principio apud Deum , Omnia per ipfum fada funt: & fine ipfofadum eft nihil , quod fadum eft.
Pagina 423 - So halten wir nun dafŁr, daŖ der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.
Pagina 416 - Sey willfertig deynem widersacher, bald, dieweyl du noch mit yhm auff dem wege bist, auff das dich der widdersacher nit der mal eyns ubirantwortte dem richter, un d. richter ubirantworte dich dem diener, un werdist...
Pagina 182 - s Heeren loon verwacht voor een beker waters, in zijnen naam den dorstige toegereikt, hoeveel te grooter loon zult gij niet verwerven, zoo gij...
Pagina 285 - Sie croep onder stoel ende onder banc, Tonsen here dat sie ghedranc; Sie croep met handen ende met voeten, 1405 Onsen here sie wilde anegroeten. Doen sie tons heren voeten quam, Eene busse dat sie nam, In die busse was salve soete; Sie bat van haren sonden boete; 1410 Sie droghese na met haren hare, Van haren sonden was sie in vare. Sie riep: 'God, ghehore my, Hoer mine sonden, ic segse dy; Ic ben een besondichste wijf, 1415 Die nie ter werelt ontfinc lijf.
Pagina 287 - Daer es onder vlamme ende vier so heet, Dat elken kaitijf es ghereet, Waer hi in enen iseren berch gedaen, Hi gloeide ende smolte saen. Bi dien viere staet ene beke, 20 So cout, so swert, so grueleke, Half die zee, waer sier in gedaen, Sie vervorse te yse saen.
Pagina 182 - Niemand moest zich dan ook beklagen over de znurheid van dezen arbeid; de Heer en alle vromen loofden dien, en, die na vele boeken goed gecopieerd te hebben, stierf — was hij er niet zeker van, „dat zij, die ze zouden lezen, ook voor zijne ziel zouden bidden?

Bibliografische gegevens