Het present van Staat: De gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2013 - 682 pagina's

Van 1588 tot 1795 vormden de Nederlanden een republiek van zeven soevereine gewesten. In de vergadering van de Staten-Generaal in Den Haag overlegden vertegenwoordigers van de gewesten over zaken van algemeen belang, zoals de gemeenschappelijke landsverdediging en de buitenlandse politiek. Uit naam van de Republiek gaven de Staten-Generaal presenten en vereringen. Aan buitenlandse gezanten die op het punt stonden de Republiek te verlaten, aan brengers van belangrijke berichten en aan dappere soldaten en zeelieden. Er werden verschillende soorten voorwerpen als geschenk gegeven: kostbare tapijten, vaatwerk van goud of zilver, boeken, paarden en zelfs schelpen. Na 1630 werden de gouden ketting, de gouden medaille of de combinatie van beide het standaardgeschenk. Op den duur sprak men van het 'ordinaris present'.†Het present van Staat†beschrijft hoe dit ordinaris present ontstond, op welke wijze en aan wie het werd verleend en toont er prachtige voorbeelden van.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

De herkomst van de gezanten
239
Vereringen vanwege verdienste
246
Ketens kettingen of medailles
254
Opmerkelijke verleningen
262
Conclusie
320
Triomfpenningen na 1628 De beloningspenning van de StatenGeneraal van de Republiek der
376
De Bataafse Republiek 17961806 De keten van 1797 423
423
Conclusie
431
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens