Nederlandsche taal- en letterkunde: Catalogus van boeken over nederlandsche taal- en letterkunde, verkrijgbaar bij den boekhandelaar R.W.P. de Vries. Uitgegeven ter gelegenheid van het twintigste Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Amsterdam

Voorkant
R.W.P. de Vries, 1887 - 296 pagina's

Vanuit het boek

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 109 - Het Boek Der Psalmen, Nevens De Gezangen Bij De Hervormde Kerk Van Nederland In Gebruik...
Pagina 9 - Dictionnaire des hommes de lettres, des savans et des artistes de la Belgique, présentant l'énumération de leurs principaux ouvrages, suivi de la description des principales collections que renferme l'Établissement géographique de Bruxelles.
Pagina 4 - DELEPIERRE'S (OCTAVE) History of Flemish Literature and its celebrated Authors. From the Twelfth Century to the present Day. 8vo. 9s. „ DENNIS' (GEORGE) Cities and Cemeteries of Etruria.
Pagina 24 - Frijllnk (H.), Elisabeth Wolff, geb. Bekker , en Agatha Deken , zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst. Gevolgd van eene lijst der werken , geschreven door Adrianus Wolff, Elisabeth Wolff, geb. Bekker, Agatha Deken en Maria Bosch, hetzij door elk hunner afzonderlijk , of door twee er van te zamen.
Pagina 58 - Algemeene Kunstwoordentolk, bevattende de Vertaling en Verklaring van alle Vreemde Woorden en Zegswijzen, die in Geschriften van allerlei aard, in de Taal der Samenleving, in Handel, Bedrijf enz. voorkomen...
Pagina 99 - Het Landjuweel van Antwerpen in 1561; eene verhandeling over dezen beroemden wedstrijd tusschen de rederijkkamers van Braband, bewerkt naar eventijdige oorkonden en versierd met 35 platen. naar teekeningen van Frans Floris en andere meesters uit de 16e eeuw, Löwen 1861.
Pagina 68 - Bredaasch taaleigen, of lijst van eenige in de stad en den lande van Breda gebruikelijke en in sommige oorden van ons vaderland min gewone woorden en spreekwijzen...
Pagina 24 - Met twee autografen van Conscience, zijn portret in lichtdruk en eene ets , voorstellende het hoofd des dooden door P. Verhaert.
Pagina 66 - Bijbel en volkstaal. Opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal aan den bijbel ontleend.
Pagina 59 - AC, Taalkundig Woordenboek op de Werken van PC Hooft, ter aanvulling en verbetering van het Uitlegkundig Woordenboek op Hooft.

Bibliografische gegevens