Groot placaat en charter-boek van Vriesland: vervattende een ryk aantal van uitmuntende, zeer merkwaardige, meest onuitgegevene en uit oude oorsprongelyke handschrivten getogene stukken. Aanvang neemende met het jaar 1579, en eindigende met het jaar 1604

Voorkant

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens