Redevoering over de liefde voor het vaderland, als de voorname grondzuil van een' welingerigten staat en Dichterlijke uitboezeming tot opwekking van vaderlandsch gevoel: opgedragen aan de ingezetenen der stad Woerden

Voorkant
A. Loosjes Pz., 1813
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens