De christelijke spectator

Voorkant
J. Thierrij en C. Mensing, 1799 - 397 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 213 - Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft , op dat een iegelijk , die in Hem gelooft , niet verderve , maar het eeuwige leven...
Pagina 214 - ... de wijsgeerte van ^Kant )zal voorzeker in zo verre vallen •> als zij zig vermeet , iets wezenlijks , boven of buiten het...
Pagina 9 - ... in byzonderheden raakende Staat en Godsdienst, ben ik voornemens niet te treeden". En helemaal aan het eind van de eeuw, in 1799, schrijft De Christelijke Spectator Hieronymus van Alphen dat hij geen ontevredenheid met het vigerende regime wil opwekken. De Christelijke Spectator „trekt, zoveel hij kan en mag, zijne gedagten af van het onrustige des tegenwoordigen tijds ; en beschouwt, als een doortrekkend reiziger, als een opmerkend vreemdeling, de hoge wegen der voorzienigheid met menschen...
Pagina 245 - X que i'en donne la louange a autre qu'a Dieu. Car quand on verra les combats , ou ie me fuis trouvť , on iugcra que c'cst de fes oeuvres.

Bibliografische gegevens