Verhandeling, strekkende ter beantwoording van de prijsvraag, uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, luidende als volgt: "Bij de aanstaande droogmaking van het Haarlemmer Meer zal, zoo niet geheel, dan toch grootendeels, de uitmaling door stoomkracht plaats hebben ...

Voorkant
Loosjes, 1847 - 136 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens