Verslagen en mededelingen, Volumes 13-16

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 55 - Tyrias umero revocante lacernas ventilet aestivum digitis sudantibus aurum nee sufferre queat maioris pondera gemmae, difficile est saturam non scribere. nam quis iniquae tam patiens urbis, tam ferreus, ut teneat se...
Pagina 60 - ... inhoud : De Grondvergadering van heeft benoemd tot kiezer den Burger om zich te vervoegen naar tot het verkiezen van een den [Art.
Pagina 10 - ... gelick de ghij met genoomen hebbet daer P. Molijn u plegt om te beminnen, en als ghij schilderen wilt dan schildert ock wat ordonantsij van Modaru.
Pagina 19 - So de Plaet vieer hoeckich is so neemt van swarsel doosen de Planckens en snijt daer van 4 smalle Planckens als een klijn fingerken breet 2 so lanck als de Plaet is en 2 so breet als de Plaet is, dat de viere moij dicht om de Plaet sluitten. Doch het l Plancken l vingerbreetken te cort...
Pagina 33 - Campen aan, om hierop ernstig bedacht te ziju en er haar gevoelen omtrent mede te deelen. „Vridach na den hilligen paessche„dach a". XXVJ." 1756. 1526. Evert van den Vene en Henrick Wijnkens, schepenen, 13 April. verklaren, dat Tyman Tade en Else zijne zuster, zal. Hermen Evertss. kinderen, voor tins hebben laten liggen aan het convent van St. Brigitte eene ledige hofstede, daar het huis van verbrand is in den. Hagen in de Oude straat, voor drie heren ponden, die het convent daar uit had. „Jnt...
Pagina 33 - Coten plagt te liggen en nu tegen den waard te Oldeneel liggen zal , onder voorwaarden hier bepaald. Dagvaardb. 1535, bl. 4. 1856. 1533. Jasper Janss. en Derick Geije, schepenen, verklaren dat 8 Nov. Mense, zal. Johan Koeken weduwe, bekend heeft, dat zij gerigtelijk heeft laten liggen voor heer Peter van Collen een huis en erve in de Morrensteeg, voor zulken tijns en rente, als heer Peter daaruit jaarlijks heeft. „Jnt jaer ons heren „duijsent vijffhondert dricendertich den achten Novembr.
Pagina 32 - Aug. Johan Schepeler en Claes Dodess. , als hoofdluiden van de stad, in den wijnkelder bij de kaars hebben verkocht aan broeder Herman, procurator des convents te Bronope, twee hofsteden te Bronope, welke hel convent met regt voor zijnen tins vervolgd en verwonnen heeft. „Jnt jaer ons heren „duijsent vijffhondert en twe en twyntich op anont s. Jo„hannis baptiste a". XV en XXIJ.
Pagina 20 - Als men wil voorsichtich gaen om een goede Plaet met veel warck : niet te verongelucken so proebeert men het Starckwaeter well eerst op een kleijn stucken kooper bereijt als de verhaelde Plaet. Soot Starckwaeter te starck bevonden waert dat de gront mochte springen so moet ment Starckwaeter' breeken met wat azijn ofte een wijnich Regenwaeter.
Pagina 57 - Allen die op besluit van den Rechter gevangen zitten; allen die door eenig Rechterlyk decreet onder vermoedens van misdaad gebragt zyn ; en allen , tegen welken op publicque autoriteit eenige maatregelen van voorziening of zekerheid genomen zyn; 136.

Bibliografische gegevens