Inleydinge hoemen verstaen ende ghebruycken sal, zoo wel den celeste als terrestre, globe oft cloote, met sommighe Geometrische en Arithmetische demonstratien, midtsgaders hoemen te rechte een quadrant zal maecken, Volume 1

Voorkant
Harmen Janszoon Muller, 1588 - 123 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Bibliografische gegevens