Inleydinge hoemen verstaen ende ghebruycken sal, zoo wel den celeste als terrestre, globe oft cloote, met sommighe Geometrische en Arithmetische demonstratien, midtsgaders hoemen te rechte een quadrant zal maecken, Volume 1

Voorkant
Harmen Janszoon Muller, 1588 - 123 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens