Jan Bottelgier heeft dit boeck gemaect. En[de] is gheheeten Summe ruyrael, sprekende van allen rechten. Ghecorrigeert by eenen experten practizijn aduocaet inden hooghen raet des conincx van Castilien, Garnaten etc. te Mechelen residerende...

Voorkant
by dye weduwe van Henrick Peetersen van Middelburch, 1550 - 356 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens