De hoofdstroom in de Nederlandse Onderwijsdelta: Een nuchtere balans van het mbo

Voorkant
Maklu, 31 mrt. 2016 - 234 pagina's
Nagenoeg veertig procent van de beroepsbevolking heeft een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gevolgd. Toch is het mbo voor velen nog een onbekend gebied. Wat weten wij er eigenlijk van? Hoe is het ontstaan? Hoe staat het er momenteel voor? Welk perspectief biedt het mbo aan jongeren? Deze en andere vragen krijgen hier nuchtere en soms verrassende antwoorden.
In dit compacte maar complete boek komen alle belangrijke thema’s rond het mbo aan bod. Het schetst een beeld van de voorgeschiedenis van het mbo, de huidige stand van zaken en ook toekomstige ontwikkelingen. De analyse is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en een honderdtal interviews met sleutelfiguren uit het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap. Actuele en heikele vraagstukken zijn aan de orde: bestuurlijke problemen, professionaliteit van docenten, de variatie aan studenten en hun arbeidsmarktperspectieven. Voor zowel de leek als de expert biedt het stof tot nadenken over de toekomst van het veelvormige mbo, waar het grootste deel van de jongeren onderwijs volgt.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Hoge verwachtingen grote veranderingen
33
Van zwakste schakel tot hoeksteen van
61
Waartoe een vakdiploma?
97
Vakkundig beroepsonderwijs
127
Gulzig of verantwoord besturen?
163
Vernieuwing
187
Hoe verder?
203
Verantwoording
221
Geraadpleegde literatuur
227
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2016)

Sjoerd Karsten, onderwijssocioloog, werkte aan de universiteiten van Amsterdam en Leiden. In Amsterdam was hij bijzonder hoogleraar beleid en organisatie beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren. Hij verrichtte een groot aantal onderzoeken naar onderwerpen als sociale ongelijkheid, etnische segregatie en burgerschap. Hij is expert in het mbo.

Bibliografische gegevens