Belarta Rikolto 2018: Premiitaj Verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio

Voorkant
Mondial, 3 feb. 2019 - 124 pagina's

La libro enhavas la premiitajn tekstojn de José Eduardo Rosa Crispim, Ewa Grochowska, Piero Lupo, Aleksandro Mitin, Gonçalo Neves, Laure Patas d'Illiers, Nicola Ruggiero, Zdravko Seles, Paulo Sérgio Viana, Amri Wandel; krome la "Raporton de la Prezidanto" de la Belartaj Konkursoj kaj la "Skripton de la ceremonio de disdono de la BK-premioj 2018" verkitan de Miguel Fernández.


"En la nova subbranĉo Mikronovelo oni ricevis 38 verkojn ĝenerale alte aprecitajn de la responda juĝkomisiono. Kia ĝojo konstati, ke ili, kune kun 7 monologoj kaj 90 laboroj partoprenintaj en la kutimaj branĉoj, konsistigis, sume, kun konsiderinda diferenco, la plej grandan nombron da konkursaĵoj (135 entute) ricevitaj en ajna el la Belartaj Konkursoj okazintaj en la lastaj 30 jaroj! Ja simila sukceso en 2019, krom konfirmi ĝojigan kreskon de la nombro da partoprenantoj, prezentus grandan paŝon por la definitivigo de la novaj subbranĉoj ene de BK." (Miguel Fernández en sia "Raporto")

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens