Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon, Volume 2

Voorkant
Nijhoff, 1874 - 500 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 193 - En as i d'r nog varre van daene was, zag z'n vader 'm en i kreeg mit 'm te doen en i liep nae z'n toe, i vloog 'm om z'n ales en i koste 'm. 21. En de zeune zei tegen z'n vader: Vader! ik...
Pagina 428 - t gud dat my takumt. end by dielde hiarren 13 end net fulle dagen der nei (end en bitsje letter) forsamm'le de jungste soan alles by enoar, teach forth up reis nei en fir land end brocht der al sin gud der thruch in en oerdwealsk libben.
Pagina 429 - ... n andert : siuch ! sa fulle jierren tsienje ik ju al end ik hab nea net hwat tsjin juw sin dien end dochs habbe ju my nimmer nin bokje jown, dat ik mei min friunden ek "ris frolik wese muchte. 30 mar nu disse soan fen ju kummen is, dy juw gud mei hoeren der thruch brocht heth, nu habbe ju 't fetmeste keal for him slachte. 31 do sei de heit tsjin him: hern!
Pagina 202 - De Hulstenaren spreken, als echte Vlamingen, in den regel zeer luide, bijna schreeuwende en maken bij hun spreken ook vele en luidruchtige gebaren. Hun tongval, zoowel als hun tongslag zijn volkomen vlaamsch, oostvlaamsch.
Pagina 185 - t veld: en as 'n vrom kwam en kort bi uus kwam, oorden i et gezang en et leven" (gedans). En i riep n van de knechts bi z'n en i vroeg wat 'r omgieng. En die zei tegen z'n : je broer is vrom ekomme en je vader eit 't vette kalf eslacht, uut blischap dat 'n 'm wee(r) gezond t'uus ekregen eit. Mer i wier kwaed en i wou ni in uus komme. Toen gieng z'n vader ni(r) z'n loe en i schooiden d 'r om.
Pagina 483 - Boekdrukkunst tot dien trap, waarop dezelve in het laatst der vijftiende en in het begin der zestiende eeuw was geiragt , aan de ftad Mcntz moet worden toege
Pagina 437 - Deze typering wordt door de andere historische woordenboeken die aan het einde van de zeventiende en in de eerste helft van de achttiende eeuw...
Pagina 194 - t vette kaolf en doe 't dd, dan zul '-me ete en plezier ae'. 24. Want i m'n zeune was dod en i is weer levendig eworre ; i was verlore en i is vrom evonde. En ze beguste plezier 't aen. 25. En z'n ouste zeune was in 't veld en as die vrom kwam en kort bi uus kwam, oorde i 't ziingen en 't dansen. 26. En i riep n van de jongers bi 'm en i vroeg wat 'r omme gang.
Pagina 428 - De heit likwol sei tsjin sin fuik : bring forth 't beste pak kleaii hjir end tsiean him dy oan end jow him en ring oan sin hand end skoen oan de foetten. 23. End bring 't meste keal end slacht it : lit s ite end frolik wse. 24. Hwent disse soan fen my wier dea end nu is er wer liliben wirden ; hij wier forlern end nu is er werfn.
Pagina 458 - Toch begint ook te Leeuwarden, Sneek, Harlingen, enz. de stadstongval te kwijnen, en gaat er dagelijks veel eigenaardigs van verloren. Vooral de echt friesche woorden, uit de friesche taal overgenomen, slijten er uit, en worden door hollandsche vervangen. Uitdrukkingen als deze: ik...

Bibliografische gegevens