‘Allen zijn welkom’: Ontmoetingsplaatsen in de Lage Landen rond 1900

Voorkant
Ben de Pater, Tom Sintobin, Hans Vandevoorde
Uitgeverij Verloren, 2017 - 310 pagina's

 Het Museumplein in Amsterdam trok 125 jaar geleden duizenden bezoekers die er naar sportwedstrijden kwamen kijken. Honderd meter verderop zaten op mooie zomeravonden liefhebbers van klassieke muziek in de tuin van het Concertgebouw naar een uitvoering te luisteren. Weer anderen woonden een spiritistische seance of een samenkomst van het Leger des Heils bij, of zochten een café of winkelgalerij op. De samenleving rond 1900 kende ontmoetingsplaatsen te kust en te keur – groot en klein, permanent en tijdelijk, mobiel en onbeweeglijk, commercieel en idealistisch. Deze bundel presenteert vijftien casestudies van zulke plekken van ontmoeting in het Nederland en België van ruim een eeuw geleden. Winkelpassages, passagiersschepen, tentoonstellingen, cafés, kerkhoven, sociëteiten, uitgaansbuurten, stranden, urinoirs, treinen, hotels, stadions, bibliotheken: wat mocht er wel, wat niet? Wie was er welkom? Hoe verliepen de ontmoetingen?           

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Sport religie
23
Hans Knippenberg
37
Muziek wereldtentoonstelling
53
Marc Jacobs
71
Geld stad
85
Anneleen Arnout
101
Boot hotel
117
Lut Missinne
135
Lichaam leven
149
Lichaam geest
209
Rob van de Schoor
225
Werk ontspanning
243
Peter Rietbergen
263
Hans Vandevoorde
283
Abstracts of the case studies
301

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens