Vaderlandsche letteroefeningen, Deel 1

Voorkant
p. Ellerman, 1782
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 60 - Brieven van FERDINAND CORTES , aan Keizer KAREL V, wegens de verovering van Mexico.
Pagina 165 - Dit rag of fpin wordt vervolgens in de zon gedroogd , en chn, uit elkander gepluift zynde, kryg .het eene gedaante als het catoen. * ;•• Hoe het nu verder, om 'er draaden 'van te fpinnen, moet bewerkt worden vereifeht een nader onderzoek.
Pagina 87 - Bewaar u toch voor dwaas verdriet, „ Zou Godsdienst uwe vreugd bederven? „ Eet, drink, bemin, geniet, geniet; „ Want mooglyk ęuit gy morgen fterven.
Pagina 165 - Pifang-hato , boven alle anderen-, moet geprefereerd worden : deels door zyne witheid , en deels door het meerder rag of fpin , dat hy van zich afgeeft : en de boom moet bereids vrucht gedraagcn hebben , wil 'er wat goeds van komen.
Pagina 166 - Pifang-boom, die binncnwaards zitten , en nog niet uitgebot zyn , zeer fraai , om daarop met het penceel te fchilderen ; doch om hier in te flaagen , moet men die in de zon droogen , of anders tusfchen twee vellen wit papier, op een...
Pagina 165 - ... genaderd is. Dit gedaan zynde , krygt men een langwerpig rond , dat zeer wit en zuiver is ; vervolgens fnydt men van boven , met een mes, in dezen afgefchilierden ftronk, eveneens, als of men dcnzelvcn aan iehyven , van i tot i, duim dik, wilde verdeden , zonder nochtans dieper te fnyden , dau tot een gcmakkelyke afbrccking , op die plaats , noodig is.
Pagina 1 - Vaderlandsche Letteroefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks in ons Vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrymoedig verhandeld worden. Benevens Mengelwerk, tot Fraaije Letteren, Kunsten en Weetenschappen betrekkelyk.
Pagina 180 - Wy lieden van bcctere opvoeding zijn immers alleen gemaakt, om 't vermaaklijke des leevens te genieten; om ons op 't geestige, 't bevallige, 't schitterende toe te leggen; om ons met duizend kleine, fraaie aardigheedjes te verlustigen; maar geenzins om ons met lompe nuttigheeden te gaan bezig houden.
Pagina 165 - ... op die plaats , noodig is. Deze fchyf dan afgebroken hebbende, moet men die zagtjes aftrekken , om de draaden niet te...

Bibliografische gegevens