Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen: bevattende alle de takken der nuttige kennis ... Alles verzameld uit de beste schryvers in alle taalen, en met een ménigte van nieuwe artykelen vermeerdert, Volume 6

Voorkant
S.J. Baalde, 1774 - 10 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 18 - Fig. i. te zien is, witte Streepen of Linien gemaakt worden. Om den witten Bal in 't Vliegen en Vallen, te beter in acht te konnen neemen , en door het fterke Licht , 't geen van eenen witten Muur terug flaat niet verblind te worden, i» men gewoon de Kaatsbaan of Bal- Huis, van binnen geheal en al donker of zwart te Verwen.
Pagina 17 - BAL-HUlS, een zonderling en tot het BalSpel alleen , aangelegd Gebouw. Wanneer het zelve aan de Speelders de moeite niet verdubbelen 'of de Konft in *t geheel bederven zal, moet zyne Lengteen Breedte we!
Pagina 80 - Vifitcs van Koninglyke Afgezanten, den Rang en de Hoger Hand behouden , en niet verder als tot de Trappen...
Pagina 282 - KRAAN, noemd men een Koper of Houten Werktuig, waar door men Vochten loopen laat, en welke men naar zynęn Wil , Opendraayen en Sluiten kan.
Pagina 17 - Voeten hoog, maar iets fmaldcr, 't welk La Grille genoemd word. Recht tegen over het zelven beneden op den G rond , is mede een Gat van i -J Voet in het (Jjiadraiit in den Muur , en van binnen met een Doek behangen, ten einde de daar in geflagen Ballen, niet konnen te rug fluiten , 't geen men Le Trou heet.
Pagina 387 - Deze zal ons troosten over ons Werk , en over de Smerte onzer Handen , van wegen bet Aardryk, daf de Heere vervloekt beeft.
Pagina 647 - Voor het overige word deze Lineaal of Regelmaat verdeeld in een Enkeld of eigentlyk...
Pagina 17 - Winti geeft. De Bodem van de Baan moet Waterpas recht en zo Glad...
Pagina 17 - Ieder van deze Plaatzen , word weder net in het midden , door eene op...

Bibliografische gegevens