Handboek Schematherapie

Voorkant
M. Vreeswijk, J. Broersen, M. Nadort
Bohn Stafleu van Loghum, 6 okt. 2008 - 354 pagina's
Het Handboek schematherapie gaat over ontwikkelingen op gebied van theorievorming, diagnostiek, behandeling, onderzoek, implementatie en management. Met deze diversiteit en de ingebrachte kennis van vooraanstaande schematherapeuten en -onderzoekers is het handboek een verrijking en vernieuwing van reeds bestaande boeken over schematherapie.Schematherapie is oorspronkelijk als therapievorm ontwikkeld voor patiŽnten met persoonlijkheidsproblematiek. Het is integratieve psychotherapie waarin naast het gebruik van cognitief-gedragstherapeutische technieken en experientiŽle technieken, ook veel aandacht is voor de therapeutische relatie als middel voor verandering van schema's en modi.Uit onderzoek is gebleken dat schematherapie een (kosten-)effectieve behandeling is voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dit heeft geleid tot een implementatiestudie bij acht Nederlandse GGZ-instellingen. Het heeft gestimuleerd om de effectiviteit van een kortdurende schematherapie te onderzoeken bij andere persoonlijkheidsstoornissen. Ook in de forensische setting vindt onderzoek hiernaar plaats. Er zijn sterke aanwijzingen dat schematherapie voor een steeds breder wordende patiŽntengroep toepasbaar is.Dit handboek, dat uit zes delen bestaat, is volgens een vast stramien opgezet. Alle hoofdstukken hebben dezelfde paragraafindeling, zodat er door het hele boek heen sprake is van een logische samenhang. Ieder hoofdstuk begint met een inleiding en een beschrijving van de huidige stand van zaken, gevolgd door een overzicht van de actuele praktijk: welke valkuilen zijn er en hoe kun je die vermijden? Ook wordt aandacht besteed aan toekomstige ontwikkelingen.Handboek schematherapie is een onmisbare leidraad voor GZ-psychologen, gedragstherapeuten, groepstherapeuten, psychotherapeuten en diegenen die in opleiding zijn.

Vanuit het boek

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Een beknopte geschiedenis van schematherapie
9
schemas copingstrategieŽn
21
DEEL 2
31
Gebruik van experiŽntiŽle technieken voor diag
47
A Weertman A Weertmanes
56
Casusconceptualisatie in schematherapie 13
73
Technieken in schematherapie
93
Schematherapie bij adolescenten
107
Cursussen op het gebied van schematherapie
219
Supervisie bij schematherapie
227
Effectiviteitsstudies
235
Experimentele studies naar schemamodi
251
Experimentele studies naar schemas
259
Validatie schemavragenlijst
271
Validatie van de Schema Mode Inventory SMI
283
Implementatie van schematherapie in ggzinstel
297

Schematherapie voor Forensische PatiŽnten
123
Schematherapie bij relatieproblematiek
145
Schematherapie in een klinische groepssetting
163
Schematherapie in een psychodynamische groep
179
therapieresultaten
187
Opleiding en registratie tot schematherapeut
207
Implementatie van schematherapie in Forensisch
313
Kosteneffectiviteit van schematherapie
319
Voorlichting over schematherapie
335
De auteurs
345
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens