De Informatiearchipel: Dynamiek Tussen Overheidsorganisaties en Geo-informatievoorziening

Voorkant
IOS Press, 29 nov. 2013 - 256 pagina's
Geo-informatie is informatie met een ruimtelijke component: waar bevindt zich wat? Overheidsorganisaties gebruiken dagelijks geo-informatie in allerlei toepassingen en werkprocessen. Vanwege de grote maatschappelijke en economische betekenis is de geo-informatievoorziening een belangrijke taak van de Nederlandse overheid. Het delen van geo-informatie ligt erg voor de hand: overheidsorganisaties zijn nauw verweven en veel geo-bestanden zijn generiek toepasbaar. Toch verloopt de samenwerking via de nationale geo-informatie infrastructuur niet altijd vlekkeloos. De informatiearchipel presenteert een Strategisch Positiemodel Geo-ICT-functie waarmee het mogelijk wordt om grip te krijgen op de dynamiek tussen de ontwikkeling van overheidsorganisaties, hun geo-informatievoorziening en de nationale geo-informatie infrastructuur. Daarnaast biedt het model aanknopingspunten om die infrastructuur beter af te stemmen op de betrokken overheidsorganisaties en de bijbehorende Geo-ICT-functie. Het sleutelwoord in een succesvolle afstemming is ’verbinding’: als de ontwikkeling van betrokken overheidsorganisaties en de daarbij behorende Geo-ICT-functie optimaal verbonden zijn, is de kans op maatschappelijk rendement het grootst.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Inleiding
3
Geoinformatievoorziening als ICTfunctie
19
Dynamiek in managementorientatie
47
Managementorientatie op GeoICTfunctie
91
Onderzoeksontwerp veldwerk
101
Nationale GeoICTfunctie in de praktijk
111
Overheidsorganisaties in de praktijk
139
Bevindingen
193
Geraadpleegde literatuur
207
Bijlage 1 Achtergrondinformatie casestudys
219
Bijlage 2 Begrippenlijst voor casestudyonderzoek
224
Bijlage 3 Afkortingen en synoniemen
226
Samenvatting
227
Summary
235
Mijn informatiearchipel
243
Curriculum vitae
247

Conclusies en aanbevelingen
201

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Aansluitend adhocratie Afdeling Geo-Informatie analyse Aspectanalyse basis basisregistraties basistype beheersing besluitvorming besluitvormingsmodel bestuurlijke betreft betrokken overheidsorganisaties binnen cases casestudy cyclische dynamiek daarbij development dichotomie dienstverlening Divisiestructuur Doetinchem dominante managementoriŽntatie dominante managementperspectief doorontwikkeling effectiviteit efficiency Efficiencyverbetering Externe oriŽntatie figuur gedefinieerd gegevens gemeente Almere gemeente Doetinchem Geo-ICT function Geo-ICT-infrastructuur geo-informatie infrastructuur Geodesie geografische informatiesystemen gericht GIDEON goed government organisations Hardjono HiŽrarchie hiervoor beschreven hoofdstuk ICT-functie ICT-infrastructuur ICT-perspectief ICT-strategie individu informatie informatie-infrastructuur informatievoorziening innovatie innovatie met Geo-ICT interne interventiemomenten inzicht leidt Lenigheid maatschappelijke Machine-bureaucratie maken management Ministerie van VROM mogelijk nationale Geo-ICT-functie nationale geo-informatievoorziening onderhavig onderzoek ontwikkeling Oosterhaven orga organi organisa organisatie organisatieontwikkeling organisatiestrategie organisatiestructuur organisatietheorie organisatorische oriŽntatierichting perspectief Pirsig planning en controle praktijk processen Ravi relatie resultaat richt samenhang socialisatievermogen standaardisatie Stra strategie strategievorming Strategisch Positiemodel Geo-ICT-functie structuur Structuurschets Vastgoedinformatievoorziening tabel theoretische beschrijving toepassing toetsing Topografische Dienst Kadaster uitgangspunten uitgevoerd validiteit vanuit Vastgoedbeleidsplan Vastgoedinformatie verschillende Vierfasenmodel weergegeven werkveld zoals

Bibliografische gegevens