Opzet, kans en keuzes: een analyse van doodslag in het verkeer

Voorkant
Paris, 16 dec. 2017 - 557 pagina's
"Het fenomeen (poging tot) doodslag in het verkeer wordt vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd. Het boek bevat een traditionele juridische analyse van de rechtspraak ten aanzien van (poging tot) doodslag in het verkeer en een aantal voor dit thema relevante leerstukken, maar ook een psychologische component. De auteur introduceert een rationele keuzetheorie, waarin cognities, volities en kansen psychisch geÔntegreerd worden om de actor in de gelegenheid te stellen te kiezen voor de optie die de wenselijkheid maximaliseert. Ten slotte is een deel van het boek gewijd aan een kritische evaluatie van de feitenrechtspraak. De auteur benadert de rechtspraak met minder distantie dan gebruikelijk is in de rechtswetenschap en neemt in wezen plaats op de stoel van de rechter".
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 6
169
van opzet
195
uitkomsten
210
PSYCHOLOGISCHE ASSUMPTIES
412
toepassingsbereik van de Porschedoctrine?
450
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens