Nederlansch gedenkboek: of, Europische mercurius

Voorkant
A. van Damme, 1691
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 155 - Bewinthebberen voornoemt — de schepen in zee ofte aan lant sijnde — vermogen eenige van het volck af te dancken, van 't een op 't ander schip, in 't geheel ofte deel, te stellen, sulcx syluyden...
Pagina 3 - Aan die burgerij wordt hoofdzakelijk het kortstondige van de verdediging van Mons geweten. Gedachtig aan de manhaftigheid van vroegere tijden, verwachtte men ook nu veel van die burgerij; »maar...
Pagina 21 - Brief, gefchreeven aan het Collegie ter Admiraliteit tot Amfterdam door den Capitein...

Bibliografische gegevens