Kijkcijfers: de Amsterdamse Schouwburg 1814-1841

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2002 - 526 pagina's
Volgens toenmalige toneelcritici gaf de negentiende eeuw een dieptepunt te zien in de ontwikkeling van de 'smaak' van het theaterpubliek. Niet de gebruikelijke treur- en blijspelen trokken publiek, maar spectaculaire (melo)drama's. De 'romantische' school verving het oude klassieke en classicistische repertoire, de 'hogere' stand had plaats gemaakt voor het 'volk'. Latere critici sloten zich naadloos bij dit oordeel aan. Ruitenbeek stelt dit beeld van de Amsterdamse schouwburg bij. Het toneelbezoek van het grote publiek in de negentiende eeuw is onderwerp van deze studie: de sociale achtergronden van de toeschouwers, onderwerpen als kaartverkoop, abonnementen en rangcapaciteit, de factoren die van invloed waren op het toneelbezoek, de invloed van recensies, de geringschattende houding van tijdgenoten, het toneelaanbod.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
11
Toneelaanbod
44
Schouwburgbezoek in de praktijk
93
Sociale geleding van het schouwburgpubliek
112
Toneelbezoek van het anonieme kassapubliek
142
Het succes van de voorstellingen bij het anonieme schouwburgpubliek
216
Toneelbezoek per rang 183536 en 183839
272
Invloed van recensies
291
Besluit
346
Epiloog
355
Lijst van illustraties
482
Samenvatting
502
Zusammenfassung
511
Personenregister
521
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens