Sporen van moderniteit: de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815 - 1940)

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2010 - 541 pagina's
De Oost-Gelderse regio de Liemers wordt begrensd door de Rijn, IJssel, de Oude IJssel en de grens met Duitsland en omvat tegenwoordig tien gemeenten: Angerlo, Bergh, Didam, Duiven, Gendringen, Herwen en Aerdt, Pannerden, Westervoort en Zevenaar. In de bestaande literatuur wordt de streek meestal geportretteerd als een ouderwetse, achtergebleven samenleving waar de economische modernisering maar langzaam doordrong. Dat dit beeld niet klopt, blijkt uit het onderzoek van Jan Smit naar de economische ontwikkeling van de regio vanaf het begin van de negentiende eeuw tot 1940. Om de mate van moderniteit vast te stellen, heeft Smit de volgende indicatoren onderzocht: de demografische ontwikkeling, de geografische situering, de beroepsstructuur, de armenzorg en de inkomensverdeling. Op basis hiervan beschrijft hij de feitelijke economische ontwikkeling op regionaal en gemeentelijk niveau. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de traditionele katholieke elite geen remmende factor geweest in het moderniseringsproces.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Beroepen armoede en inkomens als indicatoren van een afwijkend patroon
130
De economische ontwikkeling
195
De politiekbestuurlijke constellatie
304
Een beeld vergruizeld of hersteld?
392
Summary
399
Bijlagen Lijst van figuren tabellen grafieken kaarten afbeeldingen en bijlagen 405
495
Gebruikte afkortingen
502
Beredeneerde en geciteerde literatuur
511
Index van persoonsnamen
539
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens