Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Y TRAETHODYDD.

CYFROL LXI.

.

SEF Y RHIFYNAU AM 1906.

CAERNARFON:
CYHOBDDWYD YN SWYDDFA'R HERALD," Y Maes.

66

Y

C Y N N W Y S.

• C

IONAWR.

Tudal. Awdl Gadeiriol Robert ab Gwilym Ddu

1 Williams Pantycelyn a Goronwy Owen. (Ail Ysgrif). Gan Glaslyn

5 Braslun-Un o Bregethwyr Cymru. Pwy ydyw ? Gan Tecwyn, Llanberis. 9 Hiraeth. Gan y Parch. John T. Job

19 Daniel Owen. Adgofion a Myfyrion am dano. Gan Mr. John Morgan, Wyddgrug

23 Yr Athro ym Mysg y Beirdd. Gan Elphin.

39 Datblygiad ym Myd Mater. Gan Sigma ..

45 Iolo Morganwg. Gan lolo Carnarvon

51 Seryddiaeth Job. Gan Mr. James Evans, Aberhonddu..

56 Eden a'i Galanas. Gan y Parch. John Owen, Bowydd..

61 Gwaed y Taenelliad. Gan y Parch. W. Morris Lewis, Ty Llwyd

65 Y Weinyddiaeth-a'i Gwladweiniaeth. Gan B.

72 Nodiadau Llenyddol, &c. Gan y Golygydd

78

MAWRTH.

81

89 96

Rhai o Wroniaid Masnach Rydd. Gan y Parch. R. Jones (Glan Alaw)
Y Diwygiad Diwinyddol. Gan y Parch. J. Lewis Williams, B.Sc.,

Lerpwl
Darlun (Barddoniaeth). Gan Moelwyn.
Y Parch. David Lloyd Jones, M.A. Gan y Parch. J. Pryce Davies,

Caerlleon
Llythyr Ewythr at ei Nai. Gan “ Gruffydd,” Minffordd
Llythyrau Hiraethog at Eben Fardd. Gan Elfed
Ysbrydoliaeth y Beibl. Gan y Parch. E. K. Jones, Brymbo
Yr Etholiad Cyffredinol. Gan y Parch. J. Evans Owen, Llanberis
Y Llechfaen. Gan Mr. Owen Morris, Nebo, Llanllyfni
Nodiadau Llenyddol, &c. Gan y Golygydd

97 104 113 119 129 143 151

MAI.

[ocr errors]

Cymru ym Mhen Hanner Canrif

161 Y Cristion a'r Wladwriaeth. Gan y Parch. L. Probert, D.D., Bangor 164 Y Llechfaen. (Ail ysgrif) Gan Mr. Owen Morris, Nebo, Llanllyfni 173 Goleuddydd. Gan De Profundis

177 Daniel Owen. Gan Mr. John Morgan, Wyddgrug

184 Cadw Mi Gei.

193 Dyled Aquinas i Averroes. Gan Proffeswr Huw H. Johnson, M.A., Prifysgol Prifddinas Llydaw.

193 John Milton. Gan y Parch. J. T. Alun Jones, Bala

202 Mesur Addysg y Llywodraeth. Gan y Parch. Evan Jones, Caernarfon 209 Cymundeb Duw â Dyn. Gan y Parch. H. Cernyw Williams, Corwen 217 Emynnau y Parch. Richard Jones o'r Wern. Gan Glaslyn

223 Athrawiaeth y Diwygiad. Gan Mr. R. Jeffreys, Caernarfon

.. 230 Ein Plant a Pheth i w wneud Ohonynt. Gan Plantgarwr.

. 235

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »