Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

99

521 d bônita, bônitêā imiç'bôki, bönirā iônôtêa bôniiç'bômaki, iônôtêã ratō iônô pimiç'bôki.

521 e

521 f 521 g

≈ nabô bônirã raç'kamiç'bôki, iônôtêã, ratõ iônô banaxõ,
pimiç'bôki.

i nabô bônitêã bônirã raç'kamiç'bôki i nabôrã.
iônôtêã bôniiç' bômaki, i nabô bôniyã raç’kamiç’bôki.

521 d fome têm, de tempo fome fazem (têm), fome têm, de legumes tempo fome têm não, de legumes tempo seus legu

521 e

mes comem.

minhas gentes têm fome, assim fazem, de legumes tempo seus legumes plantaram, comem.

521 f minhas gentes de fome tempo têm fome, assim fazem

minhas gentes.

521 g de legumes tempo fome têm não; minhas gentes de fome

tempo assim fazem.

V

T: 925/976, jejuns, perfurações; B: 977/1016, idem; B: 1017/1033, tiri; B: 1034/1057, omā; B: 1058/1091, fogo novo; B: 1092/1122, pinturas do corpo.

925.

nabô bakö mix'tibô çamamakatcirā öç'kamiç'bôki. 926. bakö mix'tibôraci itxawatã, nix' pô pimaiômiç'bôki.

927. œ nabô itxai, köyôtã, bakö mix'tībô itxawaki, köyôtã, xöta dax'kiki, köyôtā.

928. raterito nix'pô bi kanō.

929. bakö mix'tibô nix' pô pimariama, ratô kuximaiômiç'ki.

930. bakö mix'tībôraci itxawaki, köyôtā.

931. hömãi tinô ratô itxawatã, hunibô dikabi itxatã, hunibô bakö

mix'tibô mötçōki, köyôtā.

932. bakö mix'tibô mötçõã, hömãi tinô bakö mix'tibô ratô kuxima

miç'bôki.

933. bakö pix'tā mawamainūbariérā tēiiç'maki.

925. minhas gentes meninos pequeninos jejuar fazerem para, assim

fazem.

926. os meninos todos ajuntaram, «nix pô» comer fazem primeiro. 927. minhas gentes ajuntam-se, acabaram, aos meninos pequeninos ajuntam, acabaram, os dentes limpam-lhes, acabaram. 928. uns <<nix pô» tirar vão.

929.

os meninos pequeninos «nix'pô» comer fazem logo não, aquelles correr primeiro fazem.

930. os meninos pequeninos todos ajuntam, acabaram. 931. terreiro em aquelles ajuntaram, os varões tambem se ajuntaram, os varões aos meninos pequeninos tomam as mãos, acabaram.

932.

933.

aos meninos pequeninos tomaram as mãos, terreiro em os meninos pequeninos áquelles correr fazem.

o menino pequenino que moirerá-não para o verão cai-não,

934. rabi baköpix' tarā mawanubariérã tẽiimiç'ki.

935. hunibô, bakö mix'tībô hömãi tinô kuxi, çaiçaiikukumiç’bôki. 936. kuxikukui, bakö miç'tibô hiikaya, hönömiç'bôki.

937. raç'ka waki, köyôtã, ratõ diçi töwöxũ, pixi wỡ ratô könöki, köyôtã, ratô iôcimiç'bôki rabô rãtxamainũnā.

938. xan ibô kaxũ, ratô iocimiç'ki:

939. bakö mix'tibõ, maturã mã nix'pô piai iumöxaranūnā. 940. nönô daka, rãtxama, manikawỡ.

941. rabi rātxarā mākômiç’ki.

942.

na rawa ũiyāma, hamakiri ūīyāma, mi taö böç'ti ûî, manikawỡ, ratô a.

943. bôriyama, tõköama, manikawa! ratô a.

944. bakö mix'tibô ha ika, maniabô, ranūkãi nix'pô bakö mix'tibô

ināki.

945. nix' pô daci inãxõ, kõtxa pix'tā inākī, rabô ra wỡ kömô mitxônûbônā.

946. bakö mix'tibô nix' pô daci piki, rawỡ xöta möxôkui watā.

935.

934. porem menino pequenino morrerá para o anno, cai.
os varões, os meninos pequeninos terreiro em correm,
tam, gritam de um lado para outro.

gri

936. correm de um lado para outro, os meninos pequeninos <<hĩ>> fazendo estão (cançaram) largam-nos.

937. assim fazem, acabaram, suas redes armaram, esteiras com aquelles cercam, acabaram, áquelles ensinam, aquelles conversaram não para.

[blocks in formation]

939. -meninos pequeninos, vós vosso «<nix pô» comeis criar-vos

bem para.

940. aqui deitai-vos! conversai não! deitados ficai! 941. si conversastes, calvos ficais.

942. estas cousas olhai não! (não olheis para cousa alguma), para os lados olhai não! teus pés só olha! ficai deitados! áquelles fez.

943. movei a cabeça não! (para negar), abaixai a cabeça não! (para affirmar), deitados ficai! áquelles fez.

944.

os meninos pequeninos: sim! fizeram, deitaram-se, agora <<nix pô» aos meninos pequeninos dão.

945. «<nix pô≫ muitos deram, pratos pequeninos dão, aquelles elles com cuspo cuspirem para.

946.

os meninos pequeninos «nix pô» muitos comem, seus dentes pretos muito fizeram.

947. bakö mix'tibò nix'pô pikībönarà rawa piç'bômaki.

948. rabi piarā mawamiç'ki.

949. bakö mix'tībō uxanamökõtitã, bôtôa, möxô kiri naxi bômiç’bôki pitê pikatçirã.

950. rabi naxiç'ma pitê piară mawamiç’ki.

951. bakö mix'tibô naxi, köyôtā, pitê piară, mawamaimiç❜ki. 952. rabi ratô köôwakatçirā öç'kamiç'bôki:

953. ỡ nabô bakö mixʼtibô itxawaxũ bani muxa txaipa bi tāxō. 954. hömãi tinô bakö miç'tibô köpöç’ki, köyôtã, ratô iôcimiç'bôki: 955. bakö mix'tibō, matôrā rawa piamakawỡ, matõ köô txapôkikiră.

956. mani vua böç tê, mani böç tê, maböx’bic tê pikau, ratô a. 957. na xiki ima piama, na atça vua piama, na kari vua piama, na baka piama, na ix'ki piama, na ipô piama, na iôçô piama, na iobi piama, na pua piamayamakawa! ratô a. 958. ha ika, manimiç'bôki.

947.

948.

os meninos pequeninos, «<nix'pô» comeram a primeira vez, cousa alguma comem não.

si comeram, morrem.

949. os meninos dormiram cinco dias, desceram da rede, de manhã banhar se vão, comida comer para.

950. si banharam-se não, comida comeram, morrem.

951.

os meninos pequeninos banharam-se, acabaram, comida comeram, morrem não.

952. porem áquelles os beiços furados fazerem para, assim fazem : 953. minhas gentes aos meninos pequeninos ajuntaram, de pupunha espinhos compridos tirar foram.

954. terreiro em aos meninos pequeninos os beiços furam, acabaram, áquelles ensinam :

955. meninos pequeninos, vós cousa alguma comei não! sinão vossos beiços furados apodrecem.

956. banana cosida só, banana só, mingau só comei! áquelles

fazem.

957. este milho assado comei não! esta macaxeira cosida comei não! esta batata cosida comei não! este peixe comei não! este cascudinho comei não! este cascudo grande comei não! este feijão comei não! este inhame comei não! este cará comei não! aquelles fazem.

[blocks in formation]

959. xan ibô ratô iôciki, köyôta, kötxô rau bitax ki nöa, tiri

miç'bôki.

960. xubô tráipa tanái, xan ibô tix tö kiri vui.

961. rateritō mötçõã, xance ibô tix'tö kiri çakôçakôiki, ôa ikūkirã

miç'bóki.

962. rabi bakö mix'tībônã pitê raci piară mawamiç' bôki.

963. rabi pitê daci piamara mawaiç'bômaki.

964. rabi xance ibô tiri, köyôtã, bakö mix'tibô könaki, köyôtã, ratô

köyô ũiyā.

965. ratô köyô ũïyã, ratõ nix'pô ma köyôabôkõ, ana ratô itxawaki, köyôtā, ratô naximaki, köyôtā, ratô pitiraci inamiç'bôki rabō pinũbônā.

966. rabi ratô dömōwakatcirã öç'kamiç'bôki:

967.

börônabô itxawaxũ, bani muxa wae ratô dömõwāmiç'bôki.

968. börôna mawaikairā datöi, kaxamiç'ki.

969. rabi ra mawamaikikairā kaxaiç'maki.

970. ratô dömõwaki, köyôtã, ratõ diçi töwömiç’bôki, rabô ici tönöi dakanūbônā.

971. rawa piç'bômaki, maböx böç'tê akirã.

959.

960.

961.

o tuxáua áquelles ensina, acabou, buzio sua perna com amarrou, sapateam.

a casa comprida arremedam, o taxáua do trazeiro do lado vem (vem de costas).

uns pegam as mãos, o tuxáua de costas sapateia, sapateia <<ua fazem por todo o caminho (cantam sem cessar), vêm.

962. si os meninos pequeninos comidas muitas comeram, morrem. 963. porem comidas muitas comeram não, morrem não. 964. porem o tuxáua sapateia, acabou, os meninos pequeninos chama, acabou, aquelles todos vendo está (examina). 965. aquelles todos viu, seu «nix'pô» já acabaram, outra vez aquelles ajunta, acabou, aquelles banharem-se faz, acabou, áquelles comidas muitas dão, aquelles comerem

966. 967.

para.

porem áquelles as ventas furadas fazerem para, assim fazem: os rapazes ajuntaram, de pupunha espinhos com áquelles as ventas furadas fazem.

968. o rapaz que morrer vai, amedronta-se, chora. 969. porem aquelle que morrer vai não, chora não. 970. áquelles as ventas furadas fazem, acabaram,

971.

suas redes armam, aquelles a dor aguentaram, deitarem-se para. cousa alguma comem não, mingau só bebem.

« VorigeDoorgaan »