Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

1110. rabi xai wakinã iôra bököx bötçauri puxamiç’ki, xai wakinā iura bököx bölça poxanaimiç'ki, xao wakinā raç'ka miç’ki.

1111. raç'kamiç'ki nanö wỡnā.

1112. yabi maxö wỡna txaxô wamiç'ki.

1113. iôra dacibi maxö wa poxa iôra taxipöninunā.

1114. raç'ka wamiç'ki, txaxô wakinã.

1115. inô amiç'ki maxö wỡnã.

1116. maxo wae inô wakina tôrôamiç'ki iôra tibira.

1117. maxö wõnā raç'ka wamiç’ki inô wakinā.

1118. maxö wãnã ra dabö wamiç’ki maxö wỡnã.

1119. xixi könö wakina iôra dacibi pôköpôköwamiç’ki, xixi könö

wakinã.

1120. xawö könö wakinã tôrô öwapa waxo, iôri, iôri wamiç’ki, xawö könö wakina.

1121. xawö könö tanara, piaya ka, bönômiç'bôki, xawö könö tanarā.

1122. raç'ka wamiç’ki ãibô rawỡ bönö könökinā r. t. k.

1110. porém tamanduá quando faz, do corpo a metade de outro banda borra; tamanduá quando faz, do corpo metade outra borra não; tamanduá quando faz, assim faz.

1111. 1112.

1113.

assim faz (a mulher) jenipapo com.

tambem urucú com veado a mulher fez.

o corpo todo urucú com borra, o corpo encarnado bonito

andar para.

1114. assim faz, veado quando faz.

1115. onça faz urucú com.

1116. urucu com onça quando faz, redondo faz o corpo todo. 1117. urucú com assim faz, onça quando faz.

1118. urucú com aquelles dois (onça, veado) faz, urucú com. 1119. de coaty a pintura quando faz, o corpo todo atravessado, atravessado faz, de coaty pintura quando faz.

1120. de jaboty pintura quando faz, redondo grande fez, torto, torto faz, de jaboty pintura quando faz.

1121. de jaboty a pintura arremedaram, caçar foram, perdem-se, de jaboty a pintura arremedaram.

1122. assim faz a mulher, seu marido quando pinta até aqui.

VI

B: 1123/1183, incisão e casamento; B: 1184/1284, casamento, gestação,

parto; B 1285/1309, dieta da gestação; T: 1310/1330, casamento;

:

T: 1311/1361, idem; B: 1362/1410, tecidos.

1123. tipax’bộ xöbi hana hax tönấu nữ bönöva tai kan. 1124. tipax'bô itxawakāwỡ nũ rax'tö kanōnā, nukū nabô itxawakāwỡ, nũ aïbô xöbi hana bikanōnā.

1125. ratô itxawawö hana bi kanōnā, hāwi nabô itxawakāwỡ nō aibô hana bi kanōnā.

1126.

tipax bộ köyatapabô itxauakau, ratiyabôma hönölão, rabô öwaiônō hönökāwā.

1127. borônãbô, kātikāw.

1128. hunibô öwabô ketibötçakāwỡ, tipax nönô itxawakawa. 1129. hawa ibô txaima nikawỡ.

1130. upax iôakāwỡ, rana tçökaxo.

1131. hunibô, pia titima, kõtikāwỡ, ratêri binô ya kõtikāwỡ, ratêri raxi ya kātikāwā.

1123. ás raparigas da vulva a lingua (o hymen) cortemos ! nós maridarem-se fazermos para.

1124. raparigas ajuntai! nós cortar irmos para, nossas gentes ajuntai! de nossas mulheres o hymen tirar irmos para. 1125. aquellas ajuntai! o hymen tirar irmos para, suas gentes ajuntai! de nossas mulheres o hymen tirar irmos para. as raparigas crescidas ajuntai! as deste tamanho não (menores), deixai! aquellas crescer primeiro para deixai ! 1127. rapazes, formai!

1126.

1128. varões, adultos formai separados, as raparigas aqui ajuntai ! 1129. seus genitores longe-não estacionem !

1130. agua aquecei! o hymen arrancai!

1131. varões frechas armai! formai! uns cacetes com formai ! uns lanças com formai !

1132. hana tçöka, aibaibô pabô tçumakāwa! tönöirawö! 1133. hana tçöka, biç’ikaya, dau wỡ datxua, himimanũnã, huitê kôxipa biç'ikamainōnā.

1134. huité kôxima hana tçöka mawa, mawaya, dötönamömiç'bôki. 1135. hawỡ bönörã txaima õi nimiç’ki, hãwi ãi hana tçöka mawaya dötönamömiç'bôki.

1136. iburā kaxamiç'ki, ibô runi binô ya txaima hawi bakö ōi, ninō. 1137. xöbi hana xatömiç'bôki.

1138. itxapabô txaima pia titima kõtinūbōnā.

1139. aibô hana tçöka, tçökaki, köyôtā, böyôç'miç'bôki.

1140. hana tçökara çamakömiç'bôki, tipax'bô hana tçökarā çama kömiç'bôki.

1141. çamamara mawamiç' ki, çamaköyarã mawaiç'maki.

1142. çamaköi, ôxö dabö nititã, iôinaka pimiç'bôki.

1143. çamakökinã maböx' böç'ti amiç'bôki, mani böç'ti pimiç'

bôki.

1144. hana tçökaya ôxö daci nititã bönöyamiç’ki.

1145. aiburã haç'kaira binanawa imiç'ki, nukurā nũ raç'kaiç'maki.

1132.

1133.

os hymens arrancai! das mulheres o corpo inteiro segurai! aguentai bem!

o hymen arrancaram! gritando estão, remedio com lavaram sangrarem não para, as de coração forte gritarem não

para.

1134. rapariga de coração forte-não, o hymen arrancaram, morre, morrendo está, pelejam.

1135.

seus maridos (noivos), longe-não olham em pé, suas mulheres, o hymen arrancaram, morrendo estão, pelejam. 1136. a mãi chora, o genitor masculino cacete com longe-não, sua filha olha, está em pé.

[blocks in formation]

1139.

1138. muitos, longe-não, frechas armaram formar-se para. a mulher o hymen arrancou, arranca, acabou, brincam. as que ás raparigas o hymen arrancaram, jejuam, as raparigas a quem o hymen arrancaram, jejuam.

1140.

1141. jejuaram-não, morrem; jejuando estão (quando jejuaram) morrem-não.

1142. jejuam, luas duas passaram, caça comem.

1143. quando jejuam mingau só bebem, banana só comem. 1144. hymen arrancado com a rapariga, luas muitas passou,

1145.

marida-se.

as mulheres assim fazem, do maribondo as gentes fazem ; nós, nós assim fazemos não.

1146. nukurā ãiyãinã nũ ha bö iômömiç’ki.
1147. ha bö iômöi, köyôtā, nũ āiyāmiç'ki.
1148. äiyainā bai wanikaitiki.
1149. ãiyānā dayakapaitiki.

1150. āiyāinā, dayama, tikix'dā, āiyātimaki.
1151. dayakapaitiki āiyāinā, tikix'ā āiyātimaki.
1152. tikix'dā āiyāinā nukū ãi bônimiç'ki.
1153. dayakapa āiyāinā nuku ãi bôniiç'maki.

1155.

1154. nũ tikix baköyarā nukũ bakö bôni, kaxamiç'ki. nũ dayakapa ãi daböyarã nukũ ãi bôniiç'maki. āidaböyarã, nũ ratô bai waxūna.

1156.

1157. nukũ ãi dabö botça nuku pitê waxõnõ, bötça nuku dici waxō

miç'ki.

1158. nukūnā nũ bai waxũ, iônô wamiç’ki.

1160.

1159. nukũ iônô txakaya, nu iôinaka dötöxô ra wa naimiç'ki iôinaka yamakönä nũ txaiköa iôinaka dötöxo, nanömiç'ki. 1161. iôinaka yamakönā nũ bakawamiç'ki.

1146.

nós (caxinauás) quando nos amulheramos nós ellas com

criamo-nos.

1147. ellas com criamo-nos, acabamos, nós amulheramo-nos. 1148. quem se amulhera de roçado fazedor é (deve ser).

1149. o amulherado trabalhador deve ser.

1150

quem se amulhera, trabalha não, preguiçoso é, amulherar-se pode não.

1151. trabalhador deve ser quem se amulhera, preguiçoso amulherar-se pode não.

1152. preguiçosos quando nos amulheramos, nosso mulher fome

tem.

1153. trabalhadores quando nos amulheramos, nossa mulher fome tem não.

1154. nós preguiçosos filhos temos, nosso filho tem fome, chora. 1155. nos trabalhadores, mulheres duas temos, nossas mulheres

1156. 1157.

fome têm não.

mulheres duas com, nós aquellas roçados fazemos para.
de nossas
ossas mulheres duas, outra nós comida faz para, outra
nós rede faz para.

1158. nós, nós roçado fizemos, legumes fazemos.

1159.

1160.

1161.

nossos legumes abundando estão, nós caça matámos, elles com misturamos.

caça quando não temos, nós de longe caça matámos,

moqueamos.

caça quando temos não, nós pescamos.

1162. hunibô köyô buabō, āibaibō hiwö õîmiç’ki.

1163. nukurā nũ raç'kamiç'ki.

1164. rabi pici nawarā raç'kaiç'maki.

1165. pici nawara raç'kamiç'ki, nukū huni kuinã nõ raç'ka iç'maki.

1166. nukō huni kuīnā nũ dacibi dayakapaki.

1167. tikix'dā pici nawa bö hiwömiç'ki.

1168. pici nawarā tikix'ki.

1169. hawi bairă turu watã, mani böç'ti banamiç'ki, atça yabirā, xöki inō haböç’ti banamiç’ki.

1170. banată, ni mörã ãibô bö nimiç’ki.

1171. ôxa daci, köyôtã, hawỡ xöki kaniaya, vôxõ.

1172. hāwi xöki pati köyôtā, ni mörā hiwömiç’bôki.

1173. pici nawa nôkô ki baiôarã nũ nitīmiç’ki.

1174. nukũ ionô roxi, köyôa, pici nawa txaima hiwöarã, möxô möra iômötçômiç'ki.

1175. iômötçuayarã nō dötömiç'ki.

1176. pici nawarā iômötçôki.

1177. nukurā nõ iômötçôiç'maki.

1178. iômötçôrã nõ iônua, txai hiwömiç’ki.

1162. os varões todos foram, as mulheres a casa olham (guardam). 1163. nós, nós assim fazemos.

1164. mas a fedorenta gente (os culinas) assim faz-não.

1165. fedorenta gente assim faz, nós caxinauás nós assim fazemos

[blocks in formation]

1169. seu roçado redondo (pequeno) fez, banana só planta, macaxeira tambem, milho tambem só planta.

1170. plantou, mata dentro mulher com anda. 1171. dormiu muitas noites, acabou, seu

está, veio.

milho amadurecendo

1172. seu milho verde acabou, mata dentro moram.

1173.

a fedorenta gente que nós com (em nossa casa) passear veio, nós enxotamos.

1174. nossos legumes amadurecem, acabaram, a fedorenta gente que longe-não mora, escuro dentro rouba.

1175.

o que está roubando nós matamos.

1176. a gente fedorenta ladra é.

1177. nós, nós, ladrões somos não.

1178. o ladrão nós mandámos para fora, longe mora.

« VorigeDoorgaan »