Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

1671. raç'ka wa, muka inã, ranūkãi iôrātā, möxô mörã iôxi itxawamiç’ki, rawỡ nabô ũinõnã.

1672. mukayarã ana iôxi datöiç'maki, iôxini rawỡ nabôki. 1673. mukayarã möxô mörã iôxi itxawa raw nabô ũinõnā. 1674. mukaya iôxi itxawara, hunikuïbônā möxô möra böpôté böpôa.

1675. böpôté böpöki, köyôa, hunikuibôrã diçi inai, köyôa, dakamiç'bôki, daka, tukuama, bôtôama, dakamiç'bôki.

1676. iöxi rātxai, nīkairā, bi dökôiç'bômaki iôxi inũ kamainōnā. 1677. bi dökôabônã, iôxï inũ kamiç’ki; bi dökôamaikarā, iôxi hiwö mörā hikia, nawamiç'ki hunikuibô nikanōnā.

1678. rawai, köyôtā, miyôimiç'ki, rawi nabô nīkanōnā. 1679. iôxinā rātxarā nukunā köç'kaki, iôxinā rātxapaki.

1680. mukayatō iôxi itxawarā raç'kamiç'ki.

1681. mukayarā iôxi itxawa tāna, mukayarā manãudi inaxõ iôxi böç' ratxakatciră.

1682. mukayarā iôxi itxawatā manāudi inamiç'ki.

1671. assim fizeram, mucá deram, agora

acostumou-se, escuro

dentro almas ajunta, suas gentes verem para. 1672. o feiticeiro outra vez de almas amedronta-se não, as almas

sua gente são.

1673. o feiticeiro escuro dentro as almas ajunta suas gentes verem

para.

1674. o feiticeiro as almas ajuntou, os caxinauás escuro dentro as portas fecharam.

1675.

as portas fecham, acabaram, os caxinauás rede com sobem, acabaram, deitam-se, deitaram-se, mexeram-se não, desceram não, deitam-se.

1676. as almas falam, ouviram, borracha accendem não, as almas embora irem-não para.

1677.

borracha accenderam, as almas embora vão; borracha accenderam-não, as almas casa dentro entraram, dançam, caxinauás ouvirem para.

1678. dançam, acabaram, historias contam, suas gentes ouvirem

1679.

para.

das almas a lingua á nossa igual é, as almas conversadeiras

são.

1680. o feiticeiro as almas ajuntou, assim faz.

1681. o feiticeiro almas ajuntar foi, o feiticeiro em cima de um pau trepou, almas com exclusivamente conversar para. o feiticeiro as almas ajuntou, para cima sobe.

1682.

1683. iôxi vua, rấtxaua, iôxi iôgiã: ratô bö rätxa tấu, aka. 1684. iôxi vua, hiuö möra hikia, ratô bö rấtxamic’ki.

1685. itxapabô, punô nuka, dakamiç’bôki.

1686. iôxi itxapabô ratô bö nawai, köyôa, inō bômiç'bôki. 1687. iôxi mukayatō itxawară raç'kamiç'ki.

1688. mukayarã manãudi inaxõ, ratô nikabái, iôxi inõ kaya, mukayara bôtômiç'ki.

1689. mukaya iôxi itxawara raç'kamiç'ki, hunikui mukayarā raç'

kamiç'ki.

1690. hunikui mukayairā iôxīnā hamöbi bötixõ, kuxawāki, iôrātā, muka inã iôrāmiç'ki.

1691. raç'kamiç'ki hunikui mukayairā.

1692. hunikui mukayarā iôinaka piç'maki mikāmaikatçirā. 1693. mukayatõ iôinaka piarã mikāmiç’ki.

1694. mukayatō pikinã, iônô böç'ti piki, böx'maç' wamiç'ki. 1695. mukayarā raç'kamiç'ki; mukaya miyôirā ratixũ œ xināi. runi hawã ãi mawaka, raw ãi manôi, çãikawāya. rawỡ ăină iõxini möxô mörã ra bö uxakirākirā.

1696. 1697.

1683. as almas vieram, conversal-as fez, ás almas ensinou : aquelles com conversar ide! fez (o feiticeiro).

1684.

as almas vieram, casa dentro entraram, aquelles com con

versam.

1685. muitos, os tendões se apagaram, deitam-se.

1686. almas muitas aquelles com dançam, acabaram, embora vão. 1687. almas o feiticeiro ajuntou, assim faz.

1688.

1689.

1690.

o feiticeiro para cima subiu, aquellas ouviu muito tempo,
as almas embora estão indo, o feiticeiro desce.

o feiticeiro as almas ajuntou assim faz, caxinauá feiticeiro
assim faz.

o caxinauá que feiticeiro vai ser, as almas só o avistaram,
açoitam-no muito; acostumou-se, mucá deram-lhe,

acostuma-se.

1691. assim faz caxinauá que feiticeiro vai ser.

1692. caxinauá feiticeiro caça come não, engasgar-se não para. 1693. o feiticeiro caça comeu, engasga-se.

1694. feiticeiro quando come, legumes só come, pouco faz (come). 1695. o feiticeiro assim faz; do feiticeiro da historia até aqui me lembro.

1696.

o varão, sua mulher morreu, de sua mulher teve saudades,
chorou grandemente.

1697. de sua mulher a alma escuro dentro elle com dormir vinha

todas as noites.

[ocr errors]

1698. möxô möră raua ài ra bö dakakirākirā.

1699. hunikui rawỡ iôxiãi iurāwā, ra bö piaya ka.

1700. ni mörāxõ iôxi daci dötö paia, rawỡ ãi iauxiaya, iôxi daçitõ

rönöxõ.

1701. ranūkāi muka īnānibôkiaki, iôxīninā muka ināxõ, muka daci

inăxō.

1702. mukarā iôxini inakină dau bixò, dau mötô waxo, tūkô mix'fi waxo, rawỡ iura tibia nô, iura möră dau tõkô mix'ti rawỡ iura mörā bitinikiaki mukayanōnā.

1703. hunikui, iôxini muka bitixò, iôxini iôçinikiaki.

1704. kunikui rawỡ könarā iawa bitiki, rawa könară iaubitirā. 1705. iôxini iôçiki: iaubiti, a mia muka bitixuki, ana piti ūnānūmaç' piamai kawỡ, mi muka nitikikirā.

1706. pikīnā, pitirā piti box’maç uaki, mabox aki, mani vua piki, tama paxa pikī, nixi barā piki, xöki ima piki, baka piki,

rati pibãibãiwỡ, anikiaki.

1707. iôxini iawabiti iôçikina raç'ka wanikiaki.

1698. escuro dentro sua mulher elle com deitar-se vinha todas

as noites.

1699. o caxinauá, sua mulher-alma acostumou, ella com caçar foi. 1700. mata dentro almas muitas matal-o quizeram, sua mulher defendendo-o está, as almas largaram-no.

1701. agora «mucá» deram, as almas «mucá» deram, <<mucás>> (feitiços) muitos deram.

1702. feitiços as almas quando dão, veneno tiraram, de veneno bôlo (pillula) fizeram, bola pequena fizeram, seu corpo

1703.

todo em, corpo dentro, de veneno bola pequena, seu corpo dentro inocularam, feiticeiro ser para.

ao caxinauá as almas feitiço inocularam, as almas ensina

ram.

1704. do caxinauá seu nome de porco couro é, seu nome de porco couro (iau biti) era.

1705. as almas ensinaram: i. b., eu te feitiço inoculei, outra vez comida qualquer a tôa comer-não vai ! si não teu feitiço largas (perdes).

1706. quando comes, comida comer para pouco faze! mingau bebe! banana cosida come! mudubim cru come ! jerimun come! milho assado come! peixe come! só isto come todos os dias! fizeram.

1707.

as almas i. b. quando ensinaram assim fizeram.

1708. raç'ka waxõ piamakinã; awa piama, txaxô piama, iawa piama, inô piama, kumaraci piama, raci piama, köbô piama, kôxô piama, içô piama, dô 'piama, xinô piama, rati piamaikawö.

1709. mi piara mia dötökanarā, anikiaki.

1710. iônôra atça piama, kari piama, iôbi piama.

1711. raç'ka wanikiaki iôxini iôçikină.

1712. ray ka waxô, ranūlãi rau

iôxĩ ãi bö, möxö mörã vua, rau

hiwö tã ôxáidakaimakiaki.

1713. iawa bitirā, iôxini muka inãima, ranūkãi iôxi iurāwātā. 1714. ranūkãi iôxi itxawa, möxô möra iôxi itxawa, rawỡ nabô nikanōnā, iôxi nawai ûinōbônã.

1715. iaubitira iôxi itxawa, itxawaidakaimaki iaubitirā.

1716. iaubitiră ☎ ūiniki, iarã öwapamatõ ûiniki, iaubitirā mukayarā. 1717. iaubitira möxô mörã iôxi itxawarã, nawai ☎ ūîniki iôxinā. 1718. iôxina rawỡ rãtxarã na nukuna köç’kaki ioxī rātxarā.

1719. iôxi ratxairā ≈ nikaniki, iôxini miyôiră.

1720. ioxini miyôikinã hunikuibô iukaki:

1721. iôxini, a raç'kanōbariai? aka.

1708. assim faze! quando não comes: anta come não! veado

1709.

come não porco come não! onça come não! nambús come não! mutum come não! jacú come não! cujubin come não! coatá come não! guariba come não! macaco-prego come não! só isto comer-não vai !

tu comestes, te mataremos, fizeram. 1710. de legumes, macaxeira come

inhame come não!

não! batata come não!

1711. assim fizeram, as almas quando ensinaram.

1712. assim fizeram, agora sua alma-mulher com, escuro dentro vinha, sua casa em dormia.

1713. i. b., as almas feitiço deram, agora ás almas acostumou-se grandemente.

1714.

agora as almas ajuntou, escuro dentro as almas ajuntou suas gentes ouvirem para, as almas dançar verem para.

1715. i. b. as almas ajuntou, ajuntava muitas vezes i. b. 1716. i. b. eu vi (conheci), eu grande-não vi, i. b. feiticeiro. 1717. i. b. escuro dentro as almas ajuntava, dançar eu vi as almas. 1718. das almas sua lingua a esta nossa igual é, das almas a lingua. 1719. as almas falavam, eu ouvi, as almas contaram historias. 1720. as almas quando contam historias, os caxinauás perguntam : 1721. —alma, eu como faço para o verão? (futuro) fazem.

1722. iôxini iôiki: raç'kama, mi pöi hiwöpakönōbariai.

1723. raç'ka wa, ranūkāi hunikuinā raikaimaç’iuka, iôxini ratibi ra

1724.

1725.

[ocr errors]

iôxini, a mawanōbariai? aka.

mawamaki, mi mawa öwanái, duapöi öwanatā, mawanõbariai, aka.

1726. raç'ka wa, hunikuīnā nīka, mawa bönimanikiaki.

1727. raç'ka watã, ana iukaki: iôxini, dötönamöibôkanimækãi? aka 1728. dötönamöyamaki, mawa pöi hiwökanikiki, anikiaki.

1729. raç'ka wa iôxi inũ kaya.

1730. iawa bitira muka ratô üimaniki.

1731. muka ratô uimairã, ã üiniki mukarā.

1732. muka dáu tokô mix ti, na nộpö täkä mix ti, na karô tômöç'mix'ti ratô ũïmaki, na manö ratô ũimaki, köyôwa œ üiniki.

1733. iawa bitiră mukayara itxabômaikidakaimabôki.

1734. itxabôră, muka ratô ki puta, mawaidakaimabôki, iaubiti ratô ki muka pôtară.

1735. iawa biti mukayara raç'ka & uiniki, iawabiti mukayara ratêxo a uiniki, iaubitirã.

1722. as almas dizem: nada não, tu feliz morarás para o verão. 1723. assim fazem, agora os caxinauás qualquer cousa perguntaram, as almas todas as cousas áquelles dizem.

1724. alma, eu morro para o anno?

1725.

-

-morres não, tu muito envelhecerás, encanecido muito envelheceste, morrerás, fazem.

1726. assim fazem, os caxinauás ouviram, muito alegraram-se. 1727. assim fizerem, outra vez perguntaram alma, brigar uns com outros vamos por ventura? fazem.

1728. brigais não, muito bons morais, fizeram. 1729. assim fizeram, as almas embora foram.

1730. i. b. feitiços áquelles mostrou.

1731. os feitiços aquelles quando mostrou, eu vi os feitiços. 1732. os feitiços, de veneno bola pequena, desta faca fragmento pequenino, desta lenha cavaco pequeno áquelles mostrou, esta conta áquelles mostrou, todos eu vi.

1733. i. b. feiticeiro xingavam não.

1734. xingavam, feitiço aquelles com atirava, morriam, i. b.

aquelles com feitiço atirava.

1735. i. b. feiticeiro assim eu vi, i. b. feiticeiro até aqui eu vi,

iaubiti.

« VorigeDoorgaan »