Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

VIII

ANEDOCTAS: T: 1736/1796, uma briga; T: 1796/1832, permuta de um cachorro; T: 1833 1856, execução de uma ladra; B: 1857/1885, uma bebedeira; T: 1886/1902, urubú e macaco prego.

1736. ö nabora öç'kaniki, dötönamöirā.

1737. pökā nawa möra nô vôima, tönö pia waya, ra ki cina. 1738. tönö rabiari ki cinaria.

1739. raburabö cinakäikäinaya.

1740. bötça pia waya, rabiatōdi pia waniki, rabôrabötã pia waki,

köyotā.

1741. bötça kano wanu, bötça binô wanu, rabiatōdi raxi wanũ. 1742. raç'ka waki, köyôtā, cinanibôki.

1743. pökā huni bötça bö naxi kaxũ, iôinikiaki:

1744. æ ôa huni bötça & dötöi kai, æ raç'ka daki wa ö ki cinaikiki. 1745. bötçã iôiniki: nukũ nabô dötöyamawö, mi ki cinamakirā.

1736. minhas gentes assim fizeram, quando brigaram.

1737. pökā estrangeiros dentro de lá veio, tönö frechas fazendo está, elle com zangou-se.

1738. tönö elle mesmo tambem com zangou-se tambem.

1739. ambos zangados andavam todos os dias.

1740. outro frechas fazendo está, mesmo elle tambem frechas fez,

ambos frechas fazem, acabaram.

1741. outro arco faz, outro cacête faz, aquelle mesmo tambem lanças faz.

1742. assim fazem, acabaram, zangaram-se.

1743. pökā, varão outro com banhar-se foi, disse-lhe :

1744.

1745.

eu, aquelle varão outro eu matar vou, eu, o que sei-não
fiz, eu com zangado está.

o outro disse: nosssa gente mata não! tu com zangado não
está.

[ocr errors][ocr errors]

1746. ö ki cinaikiki, a raç'ka daki wa, ö ki cinaikiki. 1747. mi ki cinamaki, nuku ki pöikiki.

1748. cinamaki, rabī nuku ki cinakinã nuku iôiköanai.

1749. nuku ki cinamaki, nuků nabô dötöyamawö, nuku bö nuitapakanikikiră nu ratô bö hiwöxarairanōnā.

1750. iôiki, köyôtã, naxikirani, böaibō.

1751. rikitôxixo, tönö vuaya, rabia iôinikiaki:

1752. mawa ö ki cina dakiái, maua piadaci wai dukãi, datöamaki, ữ ữi Ranô.

1753. möxôkiri bôç'texõ, maböx' akaibõ, pökä könabô, ianö vuamaka.

1754. maböx aki, kövôabô.

1755. pökā maböx akama, cinar.iki, raç'ka waki tönö dötökatcirã. 1756. cinaki, ix'tiukãi, rawỡ pia möç'pôxũ, titêmatã, tönö rawỡ txutxu ki tçaka.

1757. tönö biç'iwanā, paka tçökabãini, kuxiaya.

1758. pökā tibãi, çaiçaiikūkāini, pia tibāmakī, bix’kuakūbãinaya. 1759. raç'ka tönö ana kuxitima, biç'ika, tçauka.

1746.

1747.

-eu com zangado está, eu o que sei-não fiz, eu com zangado está.

[ocr errors]

-tu com zangado está não, nós com bem está.

1748. zangado está não, si nós com zangado estivesse, nos dizia por si.

1749. nós com zangado está não, nossas gentes mata não! nós com soffrendo estão, nós ellas com morarmos bem, bem para. 1750. diz, acabou, banharam-se, sahiram, vieram. 1751. foram entrando, tönö vindo está, elle mesmo disse: 1752.

muito eu com zangado parece, muitas frechas fazendo está oh! eu medo tenho não, eu ver vou.

1753. de manhã acordaram, mingau beber foram, pökã chamaram, lógo veio não.

1754. mingau bebem, acabaram.

1755. pöka mingau bebeu não, zangou-se, assim fez, tönö matar

para.

1756. zangado está, pulou, suas frechas agarrou, armou, tönö seu peito com frechou.

1757. tönö gritou grande, a frecha de taquara arrancou, sahiu, correndo está.

1758. pökā atraz vai, gritando, gritando foi por todo o caminho, frechas fez ir atraz, atirando ia por todo o caminho, sahiu.

1759. assim tönö outra vez correr poude não, gritou, assentou-se,

1760.

öa ûi bökawỡ, na hunikuinæ öa dötöi, kuxai bökawỡ. 1761. raw ibô kaxava.

1762. & bakö pökõ öa dötöikiki, kuxa tākawỡ.

1763. raw ibôă iônua, huni köyatapato binô naçabãini, kuxiaya.

1764. raw ibôā tirök bibainaya.

1765. huni kövatapară, rawa könara titçatêrā, pökā iôia:

1766. nuku nabô dötöyamanawa! öādi mia kuxakikirā.

1767. raç'ka wa pökπ: öa rãtxawayamawö! œ miari tçakakikirā,

aka.

1768. pökā, mi öari tçaka paiikái? mia kuxanũ, tonöwö, titçati aka. 1769. pökỡ tönö kixi ki tçaka, raç'ka kuxitima, biç'ikaya. 1770. huni köyatapatō kuxa, pökā biç'ika, teiikaya.

1771.

1772.

ana öç'karaböki titçati kuxa, harapi binô nitibirani, vôkirā, rawỡ ibô iôiniki: pökỡ mi bakö mia dötöai, œ kuxa, dakakiki.

rabô xināxũ, ici tönönowa, & bakö böç'ti öa dötöxuki, rabô tönönōwā.

1773. raç'ka waxũ, rawỡ bakö iku tãxõ, diçi töwöxũ, rawỡ bakö

dată.

1760. me ver vinde! (acudi-me!) este caxinauá me matando está, espancal-o vinde !

1761. sua mãi chorando está.

1762.

-meu filho pökã me está matando, espancal-o ide!

1763. sua mãi mandou, um varão alto o cacete tirou, sahiu, cor

[blocks in formation]

1765.

1766.

o varão alto, seu nome titçatê era, a pökã disse:

nossa gente matemos não! sinão eu tambem te espanco. 1767. fez assim, pökā: me fala não! sinão eu a ti tambem atiro,

1768.

fez.

-pökā, tu me tambem frechar queres? te espanco, aguenta! titçatê fez.

1769. pökā de tönö coxa com atirou, assim correr podia não, gri

tando está.

1770. o varão alto espancou-o, pökā gritou, cahiu.

1771.

outra vez duas vezes titçatê espancou-o, delle perto o cacete largou, sahiu, veio, a sua mãi disse: pökā teu filho te matando estava, eu espanquei-o, deitado está. 1772. aquelle deixa! a dor aguente! meu filho só (sem provocação) me matou, aquelle aguente!

1773. assim fez, seu filho abraçar (buscar nos braços) foi, rede armou, a seu filho deitou.

1774.

ra wỡ dabanã, rawỡ ibô piama, kaxawāya.

1775. tönö iôiniki: ö ki dabanaiki, kaxayamawö.

1776. œ maua içi tônöaya, pia xui maua icikiki, ỡ mauai, ở ki dabanãiki, kaxayamawö.

1777. raç'ka wa, rawa ibô aibô rawa bakö ikua, kaxaya. 1778. raw ibô runi vôkira, harapi tçaua, kaxaya, iôiniki: 1779. öpã, ö bö dabanãiki, kaxayamawö, ỡ mawai kairā. 1780. rawa ibô runi hiwö bötça nô kaxõ, ratô iôia:

1781. a bakö öa tçakabô, ici tönöi, dakakiki, öa dau waxuwö. 1782. raç'ka wa, huni bötça dau bibiră, rawỡ bakö dau wa,

iôiniki:

1783. mi baköra raç'ka xuxatimaki, mawa ici tönöikiki, mawaikiki,

aka.

1784. rawa ibô aibô kaxai, hönöamaç'ka, rawa ibô runi kaxaya. 1785. tönce iôiniki: öpā, kaxayamawö, aka.

1786. rawa ibô aibô piama, kaxawāya.

1787. rau paka xôi bôaya, tôiniki:

1788.

öwã, kaxayamawö, ỡ mawamakirã.

1774. elle com penalisou-se, sua mãi comeu não, chorando grande está.

1775. tönö disse: eu com penalisa-te não! chora não!

1776.

eu muito dor aguentando estou, da frecha o buraco doendo muito está, eu morro, eu com penalisa-te não! chora não!

1777. assim fez, seu genitor feminino seu filho abraçou, chorando

1778.

está.

seu genitor masculino veio, delle perto assentou-se, chorando está, o filho disse:

1779. pai, eu com penalisa-te não! chora não! eu morrer vou. 1780. seu genitor masculino casa outra em foi, áquelles disse : 1781. -meu filho me frecharam, dores aguenta, deitado está, mim remedio fazei para!

1782. assim fez, homem outro remedio tirou, veio, de seu filho remedio fez, disse:

1783. -teu filho assim sarar pode não, muito dor soffrendo está, morrendo está, fez.

1784.

seu genitor feminino chora, largou não (chorava sem parar), seu genitor masculino chorando está.

1785. töno disse: pai, chora não! fez.

1786. seu genitor feminino comia não, chorando grande estava. 1787. seu de frecha buraco fechando-se está, o filho disse: 1788. mãi, chora não! ou morro não.

1789. dau wabô, pöniki.

1790. rabi huni peruanã möra nô vôimara kuxabô, mawaniki. 1791. önaumarā, kuxanibôki.

1792.

pökānā mawa runi cinataparā.

1793. ö nabora raç’kaniki, dötönamöirā.

1794. ữ ana rania iôitimaki, ma döbôaki, ratêxuki, yamaki. 1795. & ana hania mi xināmaki, ratixūki.

1796. öană a mi iôiai.

1797. æ öpa

kama & öpa bitça inānira.

1798. ☎ öparā öç’kaniki, õ kamā ināirā.

1799. ☎ kamană mawa mötçaparā iuinaka daci atimiç'dā.

1800. awa atiki, iawa atiki, txaxô atiki, inô atiki, mari atiki, anô

1801.

1802.

atiki, tçanax atiki, mawa iuinakaraci atimiç’dā.

kamanā könarā cimarā.

öpa max'kō könarā titçatirã.

1803. œ öparā öç'kaniki.

1804. titçati, mawa cir.ataparā, ratō ratô dötömiç’dã,

1805. rabiato a öpa kamā öaaka.

1789. remedio fizeram, bom ficou.

1790. porem o varão que dos peruanos dentro em veio, espanca

ram, morreu.

1791. familia sem era, espancaram (mataram de pancadas). 1792. pökā muito homem zangado era.

1793. 1794.

minhas gentes assim fizeram, quando brigaram.

cu cutra vez daonde (disto) contar posso não, já acabei, até aqui, tenho mais não.

1795. eu outra vez daonde a historia me lembro não; até aqui.

1796. eu, eu conto um historia.

1797. meu pai meu cachorro a meu pai outro (tio. irmão do pai)

deu.

1798. meu pai assim fez, meu cachorro quando deu. 1799. meu cachorro muito marupiara caças muitas pega. 1800.

antas pega, porcos pega, veados pega, onças pega, cutias cutiaras pega, muito caças muitas

pega, pacas pega,

pega.

1801. de meu cachorro o nome seu cimá (zangado, valente) era. 1802. de meu pai mais moço o nome era titçatê.

1803. meu pai assim fez.

1804. titçatê, muito valente, aquelle que aquelles mata,

1805. elle mesmo a meu pai o cachorro pediu.

« VorigeDoorgaan »